Rio

Nyheter

Nyheter

Anniken hauglie hos rio restart på bragdøya

– Her gjør deltakerne en skikkelig jobb, en ekte jobb. Vi ser hvor viktig arbeid som sådan er, ta dette med å komme seg opp om morgenen, ha faste rammer, det sosiale livet, fellesskapet. Og her lærer de jo også håndverk, sier statsråden etter en omvisning i verkstedet på Bragdøya. RIO ReStart har i fem […]

Anniken hauglie hos rio restart på bragdøya Read More »

RIOs ønskeliste for stortingsperioden 2017-2021

Rusfeltet er på mange måter et felt preget av manglende sammenhengende og helhetlige strategier. De ulike problemene vi blir minnet på til daglig. Overdoser, hjemløshet, tilbakefall og spredning av Hepatitt C. RIO har som formål at flest mulig personer med rusproblemer skal få best mulig behandling og oppfølging for problemene sine. Dette må skje i

RIOs ønskeliste for stortingsperioden 2017-2021 Read More »

Be filippinene stoppe utenomrettslige henrettelser

Last ned brevet her. Til: Erna Solberg, Statsminister. 31.07.2016 Bent Høie, Helseminister. Kjære Statsminister Erna Solberg og Helseminister Bent Høie, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ser med bekymring på situasjonen vedrørende utenomrettslige henrettelser av personer som enten omsetter eller er mistenkt for å omsette narkotika i Filippinene. 621 personer har blitt drept mellom 10. mai og 27. juli

Be filippinene stoppe utenomrettslige henrettelser Read More »

Dødelig struktur

Faksimile fra Klassekampen 12.07.2016 Klassekampen presenterte i forrige uke en rapport fra Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, som viser at de ansatte i behandlingsinstitusjonene mener ettervernet i kommunen er altfor dårlig og at de bekymrer seg for hva som skjer med pasientene når de skrives ut. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at risikoen for overdosedød er 16 ganger

Dødelig struktur Read More »

Anlov mathiesen tror mer enn han vet

Ett av mange eksempler på slett arbeid. Anlov nevner Blå Kors sitt kursted fra 1909, Eina. Bare for å gjøre et lite poeng ut av hvordan han forholder seg til historie, skal jeg utbrodere litt. Flere avholdsorganisasjoner og Lægeforeningen planla å etablere et kursted på Ørje etter unionsoppløsningen. Det kom til en uenighet mellom Blå

Anlov mathiesen tror mer enn han vet Read More »

Viktig rusomsorg

Lederen hentet fra Fædrelandsvennen 24.05.2016 Det er bred enighet om at ettervern er en helt avgjørende komponent i rusomsorgen. Både fagekspertisen og mange politikere ser at mennesker som har klart å bli kvitt sitt rusproblem, trenger en meningsfull tilværelse etterpå for å ikke havne tilbake i gamle miljøer og dårlige vaner. Men dessverre svikter det ofte

Viktig rusomsorg Read More »

Høring om offentlige anskaffelser

Høringssvar for Næringskomiteen om følgende sak: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) (Prop. 51 L (2015-2016)).  Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er opptatt av at flest mulig skal få best mulig behandling, og oppfølging, for sine rusproblemer. De er i behov av at tjenesteapparatet har en kapasitet som svarer til behovene i brukergruppen, at tjenestene er forutsigbare, at fagmiljøene

Høring om offentlige anskaffelser Read More »

Nasjonal alkoholstrategi høringssvar

Det er grunn til å være bekymret for konsekvensene alkoholbruk har for samfunnet vårt, samtidig som det finnes en del positive trekk ved uvtiklingen, som at unge drikker mindre enn før. Uansett fører den norske alkoholbruken til både helsemessige og sosiale konsekvenser som berører mange nordmenn. For mange barn vokser opp i hjem preget av

Nasjonal alkoholstrategi høringssvar Read More »

Rusfri kafe åpnet av RIO i Kirkenes

Sakset fra SØR-VARANGER AVIS 02.04.2016 Side 2-3 Forfatter: Håvard S. Mækelæ RIO og Jan Tore Rasvik stiller med gratistilbud til de som ønsker å komme seg tilbake til hverdagen etter rusavhengighet. Kommende tirsdag er første åpningsdag for Kafé Kom Inn. Tirsdag og fredag hver uke skal kafeen holde åpent, i lokalene til Smyrna-menigheten i Kirkenes

Rusfri kafe åpnet av RIO i Kirkenes Read More »