Entries by

Felles front mot intoleranse og hat

Av: Kenneth Arctander, styreleder for Preventio Farid Shariati, generalsekretær for Preventio Vi er sterkt pregede av skyteepisodene på utestedene Per på Hjørnet og London Pub i Oslo, natten før dagens Pride-parade skulle avholdes. Det er enda for tidlig å si nøyaktig hva som er motivet, men vi frykter og veldig mye tyder på at dette […]

RIO krever svar fra Arbeiderpartiet om tvangsmiddelbruk på rusfeltet.

Det er oppsiktsvekkende at KrF og FrP ønsker å utvide fullmaktene til politiet for at de skal kunne fortsette med tvangsmiddelbruk, som har vært definert som uforholdsmessig mot noen av samfunnets mest sårbare og stigmatiserte mennesker.  Det var også oppsiktsvekkende at ikke regjeringen umiddelbart avviste dette ettersom det vil innebære en godkjenning av politiets tidligere […]

KrF ønsker å fjerne vernet brukerne har mot maktmisbruk

Uttalelse fra daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen Kristelig Folkeparti har fremmet Representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging  RIO tar avstand fra Kristelig Folkeparti sitt ønske om å gi politiet adgang […]

En uholdbar situasjon for sivilsamfunnet på rusfeltet.

Hentet fra daglig leder Kenneth Arctander sin Facebookprofil. Samtidig som regjeringen avholder et møte for å få innspill fra alle organisasjonene til sin forebyggings- og behandlingsform der våre synspunkt på avkriminalisering uansett blir gjort uvesentlig, blir organisasjonene skvist økonomisk. Organisasjoner som har vært viktige for å sette lys på diskriminering av brukerne, og i kampen […]

Uttalelse etter Fagrådets årsmøte

Skrevet av og hentet fra daglig leder Kenneth Arctander Johansen sin Facebookvegg: Vi som er medlemmer i Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon bør se oss i speilet i dag. På vegne av RIO og Preventio foreslo jeg og generalsekretær, Farid Shariati, en vedtektsendring for å sikre minoritetsrepresentasjon i styret. Dette ble innstilt avvist av styret før […]

-Jeg blir ikke anklaget for å være slem mot hvite kvinner

Innlegg hentet fra daglig leder Kenneth Arctander Johansen sin Facebook i forbindelse med RIOs deltakelse på Fagrådets årsmøte 4. mai, 2022.     Jeg ser fram til årsmøtet til Fagrådet i morgen der RIO og Preventio kommer til å løfte debatten om minoritetsrepresentasjon i Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon.  Dette er noe vi har jobbet med […]

Oslo-politiet klandrer media og aktivister for kritikk om ulovlig tvangsmiddelbruk

Den profilerte politimannen og lederen for LEAP Scandinavia, Bård Dyrdal, skriver på Twitter at lederen for Oslo Statsadvokatembete, Lars Erik Alfheim, sammen med politimester Beate Gangås, mener media og rusaktivister har skapt et feilaktig bilde av politiets ulovlige tvangsmiddelbruk. Les hele Twitter-tråden hans her: I forbindelse med siste «nettparole» med politimesteren i Oslo, fortsetter statsadvokat […]

Moses Deyegbe Kuvoame nytt styremedlem i RIO

På landsmøtet som ble avholdt i RIO 02.04.2022 ble Moses Deyegbe Kuvoame valgt som styremedlem. Kuvoame har en doktorgrad i kriminologi og har vært opptatt av minoritetsungdom i åpne rusmiljøer i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og var medlem av Rusreformutvalget og By- og levekårsutvalget. Han er også leder for CampCom som […]

Regjeringen beklager lovbrudd mot brukerne

Justisdepartementet har til Dagbladet beklaget til alle som har vært utsatt for ulovlige ransakinger. Daglig leder i RIO, gikk i går ut og ba om en beklagelse fra justisministeren. I dagbladet har vi opprettholdt kravet vårt om at Benedicte Bjørnland trekker seg som politidirektør. I dag skrev Kenneth Arctander Johansen på sin FB-side at det […]

RIO krever offentlig beklagelse fra justisministeren

RIO har lenge ment at politiet har begått systematiske lovbrudd mot brukerne når de har drevet med invaderende ransakinger av private eiendeler som bolig, mobiltelefon, klær og private kroppsdeler på bakgrunn av mistanke om bruk eller besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk.  Politidirektør Benedicte Bjørnland har benektet dette offentlig ved flere tilfeller. Til tross […]