Entries by

Politikerne var ikke modne for rusreformen

Ifølge Stat & Styrings redaktør, Arild Aspøy, strandet regjeringens rusreform fordi Rusreformutvalget ignorerte de politiske realitetene, og var for progressive.  Først, er det feil at utredningen var et haleheng til sekretariatet. Dernest, det er viktig å analysere havariet. Aspøy baserer seg på en artikkel av Stine Hesstvedt i Stat & Styring (2021) som undersøker hvordan […]

Demonstrasjoner til støtte for rusreformen 2. juni kl. 18

3. juni skal Stortinget voteres over rusreformen. Regjeringspartiene, SV, Rødt og MDG vil ha avkriminalisering for alle. Dette støttes av Verdens helseorganisasjon, og samtlige FN-organer. FNs barnekomite har anbefalt Norge å slutte å behandle barn og unge som bruker ulovlige rusmidler som kriminelle. Frp vil videreføre straff for alle,mens Sp og Ap har tatt til […]

Mohammed Hersi blir minoritetspolitisk rådgiver i RIO

Mohammed Hersi starter som minoritetspolitisk rådgiver i RIO fra 1. mai. Han har tidligere engasjert seg som frivillig i RIO, har medforfattet Rio-rapporten om minoriteter på rusfeltet, og er styremedlem siden mars 2021. Hersi har bidratt med viktig kompetanse i rusdebatten om hvordan tjenestetilbudet ikke er utviklet godt nok for personer med minoritetsbakgrunn, og hvordan […]

Mohammed Hersi blir minoritetspolitisk rådgiver i RIO

Den 1. mai begynner Mohammed Hersi som minoritetspolitisk rådgiver i RIO. Hersi har bidratt som frivillig, vært medforfatter på RIO-rapporten om minoriteter på rusfeltet, og er medlem av RIO sitt styre siden mars 2021. Hersi var en av stifterne av MIO (Minoritetenes Interesseorganisasjon) og har vært sentral i å få fram minoritetsperspektivet på rusfeltet. -Jeg […]

Nytt styre valgt på RIOs årsmøte 2021

Den 27. mars ble det avholdt årsmøte i RIO. Det ble valgt nytt styre, valgkomité og gjort vedtektsendringer. Nye vedtekter finner dere her. Årsmøteprotokoll finner dere her. Valgkomiteens innstilling stil styret ble enstemmig vedtatt og disse ble valgt: Styreleder:       Finn Arctander er økonomiutdannet og sosialfaglig utdannet, har vært styreleder i to år for RIO og […]

RIO-debatten: Rusreformen og ungdom 25. februar 12-15

Regjeringen legger frem sitt forslag til rusreformen for Stortinget i februar. Vi ser frem til dette og vil bidra til diskusjonene om forslagets innhold. Rusreformen er avkriminalisering av befatning med illegale rusmidler til eget bruk. Mange er opptatt av hva rusreformen vil bety for ungdom. Utvalgets forslag går i korte trekk ut på at alle […]

Paraplyorganisasjonen Preventio godt tatt imot

Den 21. 01.2021 hadde Preventio sitt lanseringswebinar med innlegg fra flere faglige autoriteter og politikere med mye makt på rusfeltet. Leder for interimsstyret i Preventio og daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, ledet oss gjennom dagen og takket alle som deltok og alle som fulgte med på Zoom og på Facebook. Preventio vil være […]

RIO medlem av Vienna NGO Committee on Drugs

Siden siste halvår i 2020 også medlemmer av The Vienna NGO Committee on Drugs (VNGOC). VNGOC er et viktig bindeledd mellom ikke-statlige organisasjoner og internasjonale kontorer og organisasjoner som er involvert i narkotikapolitikk: FNs Narkotikakommisjon (CND), Det Internasjonale Narkotikakontrollstyret (INCB) og FN-kontoret for Narkotika og Kriminalitet (UNODC). -RIO ser frem til videre arbeid og utvikling […]

RIO er medlem i International Drug Policy Consortium

Fra og med 2021 er RIO medlemmer i IDPC som er et globalt nettverk bestående av 192 organisasjoner med ulikt fokus relatert til produksjon, smugling og bruk av rusmidler. IDPC ønsker en objektiv og åpen debatt vedrørende effektivitet, retning og innhold i nasjonal og internasjonal narkotikapolitikk. Videre så ønsker organisasjonen en kunnskapsbasert ruspolitikk som er […]