Kenneth Arctander

Menneskerettighetene til folk som bruker ulovlige rusmidler ikke i Bergstøs landsmøtetale til SV

Kommentar fra daglig leder, Kenneth Arctander Johansen Jeg ønsker på vegne av RIO å gratulere Kirsti Bergstø som ny leder for SV. Senterpartiet har denne helgen vedtatt at de vil gi politiet lov til å fortsette praksisen med uforholdsmessig maktbruk i bruk- og besittelsessaker. Dette er i strid med Riksadvokatens instruksjoner, og menneskerettighetene. Flere av …

Menneskerettighetene til folk som bruker ulovlige rusmidler ikke i Bergstøs landsmøtetale til SV Les mer »

Vil regjeringen utfordre brukernes menneskerettigheter?

RIO ser med bekymring på at Senterpartiet tar til orde for at ulovlig tvangsmiddelbruk mot brukerne skal være del av regjeringens varslede forebyggings- og behandlingsreform. Dette ble uttalt av medlem av Stortingets justiskomité Ivar Prestbakmo (SP), i debatt mot Sandra Bruflot (Høyre) på Dagsnytt Atten 08.03.2023. Derfor har vi bedt om et møte med justis- …

Vil regjeringen utfordre brukernes menneskerettigheter? Les mer »

RIO sitt innspill til regjeringens arbeid under FNs narkotikakommisjon.

Vedlagt er Kenneth Arctanders innlegg på dialogmøtet før 66. narkotikakommisjon. Møtet ble ledet av statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, ved Helse- og omsorgsdepartementet. Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets dialogmøte før 66. narkotikakommisjonen 2023 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette dialogmøtet om Norges bidrag til narkotikakommisjonen 2023. RIO har vært engasjert i prosessen frem mot UNGASS …

RIO sitt innspill til regjeringens arbeid under FNs narkotikakommisjon. Les mer »

Stortinget bør avvikle rådgivende enheter på rusfeltet

Av: Kenneth Arctander Etter en debatt om Solberg II-regjeringens forslag til rusreform, landet Stortinget på fortsatt straff mot personer som bruker ulovlige rusmidler. Samtidig ble det avslørt at politiet systematisk hadde brukt uforholdsmessige tvangsmidler mot brukerne. En lang trend med færre reaksjoner for narkotikalovbrudd ble forsterket i 2021, etter at riksadvokaten presiserte at politiet ikke …

Stortinget bør avvikle rådgivende enheter på rusfeltet Les mer »

Politidirektøren snur – rettsstaten virket

Under rusreformdebatten argumenterte politidirektør Benedicte Bjørnland mot avkriminalisering av bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. Dette gjorde hun blant annet fordi hun mente at rusreformen ville føre til at politiet mistet adgangen til straffeprosessuelle tvangsmidler (s.6) som de benyttet seg av i brukersaker. Disse tvangsmidlene er blant annet ransaking av undertøy, mobiltelefon, bolig, og kroppslige …

Politidirektøren snur – rettsstaten virket Les mer »

Felles front mot intoleranse og hat

Av: Kenneth Arctander, styreleder for Preventio Farid Shariati, generalsekretær for Preventio Vi er sterkt pregede av skyteepisodene på utestedene Per på Hjørnet og London Pub i Oslo, natten før dagens Pride-parade skulle avholdes. Det er enda for tidlig å si nøyaktig hva som er motivet, men vi frykter og veldig mye tyder på at dette …

Felles front mot intoleranse og hat Les mer »

RIO krever svar fra Arbeiderpartiet om tvangsmiddelbruk på rusfeltet.

Det er oppsiktsvekkende at KrF og FrP ønsker å utvide fullmaktene til politiet for at de skal kunne fortsette med tvangsmiddelbruk, som har vært definert som uforholdsmessig mot noen av samfunnets mest sårbare og stigmatiserte mennesker.  Det var også oppsiktsvekkende at ikke regjeringen umiddelbart avviste dette ettersom det vil innebære en godkjenning av politiets tidligere …

RIO krever svar fra Arbeiderpartiet om tvangsmiddelbruk på rusfeltet. Les mer »

KrF ønsker å fjerne vernet brukerne har mot maktmisbruk

Uttalelse fra daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen Kristelig Folkeparti har fremmet Representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging  RIO tar avstand fra Kristelig Folkeparti sitt ønske om å gi politiet adgang …

KrF ønsker å fjerne vernet brukerne har mot maktmisbruk Les mer »

En uholdbar situasjon for sivilsamfunnet på rusfeltet.

Hentet fra daglig leder Kenneth Arctander sin Facebookprofil. Samtidig som regjeringen avholder et møte for å få innspill fra alle organisasjonene til sin forebyggings- og behandlingsform der våre synspunkt på avkriminalisering uansett blir gjort uvesentlig, blir organisasjonene skvist økonomisk. Organisasjoner som har vært viktige for å sette lys på diskriminering av brukerne, og i kampen …

En uholdbar situasjon for sivilsamfunnet på rusfeltet. Les mer »