Entries by

Lokallag i RIO – forslag til vedtektsendringer på ekstraordinært årsmøte

RIO sitt styre foreslår på et ekstraordinært årsmøte 13. november 2021 kl. 16, vedtektsendringer som åpner for etablering av lokallag i RIO. RIO ble en medlemsorganisasjon i 2020 og dette er en videreutvikling av organisasjonen for å sikre lokal forankring og bedre brukermedvirkning lokalt over hele landet. For innmelding, følg: https://rio.no/bli-medlem Sakspapirer kan leses her: […]

Utvikling av RIO på ansatt- og frivilligsamling

RIO arrangerte ansatt- og frivilligsamling 19-20 september på Gardermoen. Under samlingen diskuterte vi utviklingen av RIOs medlemsdemokrati med etablering av lokallag og de tiltak vi må gjøre for å igangsette dette arbeidet som styret ønsker. Dette vil innebære blant annet vedtektsendringer. Deretter fikk vi gode presentasjoner av RIO sine prosjekter og tiltak. Under følger noen […]

Arbeiderpartiet bør beklage diskriminering av rusavhengige.

Ruspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Maria Aasen-Svendsrud møtte sosialpolitisk talsperson for MdG, Farid Shariati til debatt om Arbeiderpartiets ruspolitikk på Dagsnytt Atten den 06.09.2021.  Arbeiderpartiet stemte i Stortinget ned en viktig sosialpolitisk reform, Rusreformen. Rusreformen er avkriminalisering av befatning med ulovlige rusmidler til eget bruk, og er blant annet anbefalt av FN og Verdens Helseorganisasjon. Shariati […]

Politikerne var ikke modne for rusreformen

Ifølge Stat & Styrings redaktør, Arild Aspøy, strandet regjeringens rusreform fordi Rusreformutvalget ignorerte de politiske realitetene, og var for progressive.  Først, er det feil at utredningen var et haleheng til sekretariatet. Dernest, det er viktig å analysere havariet. Aspøy baserer seg på en artikkel av Stine Hesstvedt i Stat & Styring (2021) som undersøker hvordan […]

Demonstrasjoner til støtte for rusreformen 2. juni kl. 18

3. juni skal Stortinget voteres over rusreformen. Regjeringspartiene, SV, Rødt og MDG vil ha avkriminalisering for alle. Dette støttes av Verdens helseorganisasjon, og samtlige FN-organer. FNs barnekomite har anbefalt Norge å slutte å behandle barn og unge som bruker ulovlige rusmidler som kriminelle. Frp vil videreføre straff for alle,mens Sp og Ap har tatt til […]

Mohammed Hersi blir minoritetspolitisk rådgiver i RIO

Mohammed Hersi starter som minoritetspolitisk rådgiver i RIO fra 1. mai. Han har tidligere engasjert seg som frivillig i RIO, har medforfattet Rio-rapporten om minoriteter på rusfeltet, og er styremedlem siden mars 2021. Hersi har bidratt med viktig kompetanse i rusdebatten om hvordan tjenestetilbudet ikke er utviklet godt nok for personer med minoritetsbakgrunn, og hvordan […]

Mohammed Hersi blir minoritetspolitisk rådgiver i RIO

Den 1. mai begynner Mohammed Hersi som minoritetspolitisk rådgiver i RIO. Hersi har bidratt som frivillig, vært medforfatter på RIO-rapporten om minoriteter på rusfeltet, og er medlem av RIO sitt styre siden mars 2021. Hersi var en av stifterne av MIO (Minoritetenes Interesseorganisasjon) og har vært sentral i å få fram minoritetsperspektivet på rusfeltet. -Jeg […]

Nytt styre valgt på RIOs årsmøte 2021

Den 27. mars ble det avholdt årsmøte i RIO. Det ble valgt nytt styre, valgkomité og gjort vedtektsendringer. Nye vedtekter finner dere her. Årsmøteprotokoll finner dere her. Valgkomiteens innstilling stil styret ble enstemmig vedtatt og disse ble valgt: Styreleder:       Finn Arctander er økonomiutdannet og sosialfaglig utdannet, har vært styreleder i to år for RIO og […]