Rio

Blogg

Ingen merkbar styrking av rusfeltet

I regjeringens forslag til statsbudsjett, foreslås det å styrke psykisk helse- og rusfeltet med 360 millioner kroner.

Av disse skal 110 millioner gå til å styrke blant annet døgnbehandling for barn og unge med psykiske helseutfordringer. 

150 millioner kroner skal gå til å øke kommuneramma. 

100 millioner skal gå til utvikling av metoder innenfor oppsøkende arbeid, som for eksempel utekontaktene.

Derfor er vår oppfatning at deler av 100 millioner kroner går til tiltak på rusfeltet. Samtidig har regjeringen lagt opp til en lavere prisvekst enn estimatet til Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå.  Derfor er vi bekymret for at satsingen innebærer en reduksjon.

Det er ikke foreslått noen økning av tilskuddsordningene for bruker- og pårørendeorganisasjoner. Organisasjonene på rusfeltet er for tiden hardt presset økonomisk. Det er behov for et levende sivilsamfunn på rusfeltet. Derfor er det synd at regjeringen ikke satser mer på  organisasjonene.

Regjeringspartiene stemte mot rusreformen da de var i opposisjon med argumentet om at man ikke kunne avkriminalisere fordi man ikke satset nok på å hjelpe folk som sliter med rus.

Derfor er det skuffende at regjeringen ikke satser på rusfeltet denne gangen heller. Styrkingen av psykisk helsefeltet er bra, men mange av våre medlemmer får ikke hjelp i psykisk helsevern ettersom de har rusproblemer. 

Samtidig, har regjeringen satt ned et utvalg som skal utrede om politiet kan få anledning til å benytte invaderende ransakinger (straffeprosessuelle tvangsmidler) som Riksadvokaten tidligere har presisert at var uforholdsmessige.

Vi håper at budsjettforhandlingene vil fører til økte øremerkede bevilgninger til kommunene, markant styrking av spesialisthelsetjenestetilbudet til rusavhengige og til en bedre finansiering av rusorganisasjonene sånn at vi får et levende sivilsamfunn på rusfeltet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *