Rio

Nyheter

Nyheter

Idrett mot rus på Øvre Eide gård

Onsdag 13. desember arrangerte RIO i samarbeid med Albatrossen ettervernsenter, Idrett mot rus på Øvre Eide gård! Lagene konkurrerte mot hverandre under aktivitetene og quizen! Idrett mot rus er et inkluderende tiltak, som har til formål å bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet. Vi gratulerer Psykiatrialliansen og Wayback som fikk delt førsteplass! Her …

Idrett mot rus på Øvre Eide gård Read More »

Ingen merkbar styrking av rusfeltet

I regjeringens forslag til statsbudsjett, foreslås det å styrke psykisk helse- og rusfeltet med 360 millioner kroner. Av disse skal 110 millioner gå til å styrke blant annet døgnbehandling for barn og unge med psykiske helseutfordringer.  150 millioner kroner skal gå til å øke kommuneramma.  100 millioner skal gå til utvikling av metoder innenfor oppsøkende …

Ingen merkbar styrking av rusfeltet Read More »

Forskningsprosjekt om Virtual reality og sosial deltakelse

Vi er glade for å kunne fortelle om at Ronny Johansen fra RIO bidrar i forskningsprosjekt om Virtual reality og sosial deltakelse! Forskningsprosjektet har også med seg Jan Aasen som er phd.-stipendiat fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP, og Christina Livgard fra Brukerrommet ved Prindsens Motakssenter! Personer med rus og psykiske lidelser har ofte også utfordringer med …

Forskningsprosjekt om Virtual reality og sosial deltakelse Read More »

Når overdose-faren er størst

Det er på høy tid at vi løfter blikket og ser den reelle trusselen som ligger i vår tilsynelatende uvitende holdning til overdoser. I kjølvannet av I Tromsøs nylige artikkel om overdoser og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), vil vi i RIO – en brukerorganisasjon på rusfeltet rette fokuset mot forskning og de faktiske forhold som …

Når overdose-faren er størst Read More »

Samlingen for erfaringskonsulenter i Nord-Norge

Fra 16. til 17. november har erfaringskonsulenter i Nord-Norge muligheter til å møtes til samling i Bodø. For sjette gangen arrangerer statsforvaltern i Nordland, Brukerorganisasjonene RIO og MARBORG,  sammen med kompetansesentrene NAPHA og Korus nord- en samling for erfaringskonsulenter i Nord-Norge. Nytt av året er bidrag fra Erfaringssentrum som med-arrangører. Samlingen er spesielt viktig å …

Samlingen for erfaringskonsulenter i Nord-Norge Read More »

Teaser for Regional Konferanse Stavanger- Medvirkning: Hva er problemet?

Onsdag 22. november arrangerer RIO en regional konferanse for kunnskapsdeling, samarbeid og engasjement for det regionale psykisk helse- og rusarbeidet – med fokus på brukermedvirkning og traumer. I 2022 etablerte Statsforvalteren i Rogaland et nettverk bestående av bruker- og pårørendeorganisasjoner og kompetansesentre på psykisk helse- og rusfeltet. Hensikten er at man i fellesskap skal fremme …

Teaser for Regional Konferanse Stavanger- Medvirkning: Hva er problemet? Read More »

Kafé X får nå en halv stilling ekstra!

Under årets arrangement «Grilling i Bakgården» som er et samarbeid mellom Kafé X, Buktafestivalen og Aron Mat ble det stor jubel da Ordfører Gunnar Wilhemsen (Ap) og representanter fra de andre rødgrønne partiene deltok for å dele sommerens gladnyhet! Posisjonen i kommunestyret vil nemlig denne uken foreslå at det bevilges penger til en ekstra halv …

Kafé X får nå en halv stilling ekstra! Read More »

RIO-debatten om et brukerperspektiv på recovery-basert arbeid på rusfeltet!

Internasjonalt springer recovery ut fra et fokus på menneskerettighetene til brukere, og recovery, både som metode og begrep, har blitt mer aktualisert på rusfeltet i Norge de seneste årene. Recovery som metode har et sterkt brukerfokus, og vil kunne styrke brukertjenester gjennom for eksempel økt samarbeid mellom tjenester og bruker, større motivasjon hos brukeren til …

RIO-debatten om et brukerperspektiv på recovery-basert arbeid på rusfeltet! Read More »

RIO oppfordrer brukere som har benyttet polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling polikliniske til å svare på anonym undersøkelse

RIO oppfordrer brukere som har benyttet polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling polikliniske til å svare på anonym undersøkelse! Undersøkelsen gjelder for de som har vært i behandling i perioden februar, mars april 2023.