Rio

Nyheter

Nyheter

Kitt-Anne Jorid Hansen blir Regionansvarlig i Nord

Kitt-Anne Jorid Hansen begynner 1. juni 2024 som regionsansvarlig i Nord. Fra tidligere er hun prosjektleder for den rusfrie møteplassen Ovenpå, leder i Råd for Psykisk Helse og Ruspolitikk i Bodø Kommune, sitter i Klinisk Etikk-komitee ved Nordlandssykehuset, og har verdens viktigste jobb som mor. Jeg er begeistret over å få Kitt-Anne som ny regionsansvarlig […]

Kitt-Anne Jorid Hansen blir Regionansvarlig i Nord Read More »

Idrett mot rus på Øvre Eide gård

Onsdag 13. desember arrangerte RIO i samarbeid med Albatrossen ettervernsenter, Idrett mot rus på Øvre Eide gård! Lagene konkurrerte mot hverandre under aktivitetene og quizen! Idrett mot rus er et inkluderende tiltak, som har til formål å bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet. Vi gratulerer Psykiatrialliansen og Wayback som fikk delt førsteplass! Her

Idrett mot rus på Øvre Eide gård Read More »

Ingen merkbar styrking av rusfeltet

I regjeringens forslag til statsbudsjett, foreslås det å styrke psykisk helse- og rusfeltet med 360 millioner kroner. Av disse skal 110 millioner gå til å styrke blant annet døgnbehandling for barn og unge med psykiske helseutfordringer.  150 millioner kroner skal gå til å øke kommuneramma.  100 millioner skal gå til utvikling av metoder innenfor oppsøkende

Ingen merkbar styrking av rusfeltet Read More »

Forskningsprosjekt om Virtual reality og sosial deltakelse

Vi er glade for å kunne fortelle om at Ronny Johansen fra RIO bidrar i forskningsprosjekt om Virtual reality og sosial deltakelse! Forskningsprosjektet har også med seg Jan Aasen som er phd.-stipendiat fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP, og Christina Livgard fra Brukerrommet ved Prindsens Motakssenter! Personer med rus og psykiske lidelser har ofte også utfordringer med

Forskningsprosjekt om Virtual reality og sosial deltakelse Read More »

Når overdose-faren er størst

Det er på høy tid at vi løfter blikket og ser den reelle trusselen som ligger i vår tilsynelatende uvitende holdning til overdoser. I kjølvannet av I Tromsøs nylige artikkel om overdoser og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), vil vi i RIO – en brukerorganisasjon på rusfeltet rette fokuset mot forskning og de faktiske forhold som

Når overdose-faren er størst Read More »

Samlingen for erfaringskonsulenter i Nord-Norge

Fra 16. til 17. november har erfaringskonsulenter i Nord-Norge muligheter til å møtes til samling i Bodø. For sjette gangen arrangerer statsforvaltern i Nordland, Brukerorganisasjonene RIO og MARBORG,  sammen med kompetansesentrene NAPHA og Korus nord- en samling for erfaringskonsulenter i Nord-Norge. Nytt av året er bidrag fra Erfaringssentrum som med-arrangører. Samlingen er spesielt viktig å

Samlingen for erfaringskonsulenter i Nord-Norge Read More »

Teaser for Regional Konferanse Stavanger- Medvirkning: Hva er problemet?

Onsdag 22. november arrangerer RIO en regional konferanse for kunnskapsdeling, samarbeid og engasjement for det regionale psykisk helse- og rusarbeidet – med fokus på brukermedvirkning og traumer. I 2022 etablerte Statsforvalteren i Rogaland et nettverk bestående av bruker- og pårørendeorganisasjoner og kompetansesentre på psykisk helse- og rusfeltet. Hensikten er at man i fellesskap skal fremme

Teaser for Regional Konferanse Stavanger- Medvirkning: Hva er problemet? Read More »

Kafé X får nå en halv stilling ekstra!

Under årets arrangement «Grilling i Bakgården» som er et samarbeid mellom Kafé X, Buktafestivalen og Aron Mat ble det stor jubel da Ordfører Gunnar Wilhemsen (Ap) og representanter fra de andre rødgrønne partiene deltok for å dele sommerens gladnyhet! Posisjonen i kommunestyret vil nemlig denne uken foreslå at det bevilges penger til en ekstra halv

Kafé X får nå en halv stilling ekstra! Read More »

RIO-debatten om et brukerperspektiv på recovery-basert arbeid på rusfeltet!

Internasjonalt springer recovery ut fra et fokus på menneskerettighetene til brukere, og recovery, både som metode og begrep, har blitt mer aktualisert på rusfeltet i Norge de seneste årene. Recovery som metode har et sterkt brukerfokus, og vil kunne styrke brukertjenester gjennom for eksempel økt samarbeid mellom tjenester og bruker, større motivasjon hos brukeren til

RIO-debatten om et brukerperspektiv på recovery-basert arbeid på rusfeltet! Read More »

RIO oppfordrer brukere som har benyttet polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling polikliniske til å svare på anonym undersøkelse

RIO oppfordrer brukere som har benyttet polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling polikliniske til å svare på anonym undersøkelse! Undersøkelsen gjelder for de som har vært i behandling i perioden februar, mars april 2023.  

RIO oppfordrer brukere som har benyttet polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling polikliniske til å svare på anonym undersøkelse Read More »