Hepatitt C-behandling

Vi var ikke i tvil om at det var riktig å bidra til dette prosjektet som godkjent søkerorganisasjon til Extrastiftelsen. Dette 3-årige forskningsprosjektet startet i april 2014 med doktorgradsprogram på Akershus universitetssykehus.

Hepatitt C-virus (HCV) er globalt en av de viktigste årsakene til kronisk leversykdom. Kronisk HCV-infeksjon kan over tid føre til utvikling av levercirrhose og primær leverkreft. I Norge er minst 20 000 personer kronisk infiserte og mesteparten av smitteoverføringen har skjedd hos rusmiddelbrukere gjennom deling av urene sprøyter og annet brukerutstyr. Det finnes nå effektiv moderne HCV-behandling som kan kurere mer enn 90 % uten bivirkninger av betydning. Så langt er det få rusmiddelbrukere som har fått tilgang til behandling, og vi ser derfor en økende sykdomsbyrde i denne populasjonen.

Dette prosjektet består av tre deler:

HCV-behandling.

Opptak til HCV-behandling blant aktive rusmiddelbrukere har så langt vært svært lavt, men dette er ikke undersøkt i populasjonen som har mottatt LAR. Gjennom kobling av det norske reseptregisteret og meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) har vi undersøkt andelen av LAR-pasienter med HCV som har mottatt HCV-behandling mellom 2004 og 2013. Vi har undersøkt endringer i behandlingsopptaket over tid og faktorer assosiert med HCV- behandling.

Reinfeksjon.

Det finnes lite langtidsdata om forekomsten av reinfeksjon etter gjennomført HCV-behandling. Vi har gjennomført en langtidsoppfølging av norske pasienter som ble behandlet i en skandinavisk behandlingsstudie i 2004-06 (NORTH-C) og kartlagt forekomsten av tilbakefall til rusmiddelbruk og HCV- reinfeksjon i denne populasjonen.

Risikoatferd.

Forekomsten av HCV- reinfeksjon vil avhenge av eventuell risikoatferd etter gjennomført behandling. Denne risikoen vil kanskje kunne reduseres gjennom kontakt med helsepersonell. Gjennom den internasjonale ACTIVATE-studien har aktive rusmiddelbrukere blitt behandlet for HCV i åtte land. Vi har sett på endringer i selvrapportert rusatferd (deling av urene sprøyter og brukerutstyr) underveis og etter behandlingen.

Kontaktpersoner.

OLAV DALGÅRD Overlege og professor
Mobil 92 61 68 00

HÅVARD MIDTGARD Lege og stipendiat
Mobil 90 83 00 71