Siste publiserte saker

“Alle” ser til Portugal

For politikere som er opptatt av ruspolitikk er det siste trend å si «se til Portugal». Det er gode ting å hente der, som kan gjøres til del av den norske velferdsmodellen.

Les mer
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Følg oss