Kreativ recovery

Kreativ recovery, et prosjekt for unge voksne

Siden mai 2020 har Kreative Recovery tilbudt en trygg, rusfri mulighet for unge voxne i aldern 16 – 25 år.

Utvikling både faglig og personlig

Ved å bruke kunstneriske arbeidsmåter kan vi nå frem til målgrupper med et problematisk forhold til utdanning, arbeid og tilknytning.
Kunst kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser. Kunst er alle menneskelagde uttrykk for følelser, tanker og ideer i en sansbar, symbolladet form. Vi er derfor ikke låst til en enkelt retning, men har mulighet til flere prosjekter innen gatekunst, teater, dikt, film, foto, maleri på lerret og mer.

Gjennom å begynne eller fortsette med ordinær skolegang eller studiekompetanse, eller prøve ut arbeid og aktiviteter, vil vi være med å bygge en solid grunnmur som kan bidra til å forberede deltakere for hverdagen.

Ukeplanen kan bestå av blant annet:

-tilrettelagt undervisning, skolehverdag og leksehjelp
-utprøving i ulike typer arbeid i bedrift
-forskjellige typer kurs som for eksempel lift- og stillas kurs eller photoshop-kurs
-felles eller individuelle kunstprosjekter
-å være medhjelpere til nasjonale eller internasjonale kunstneres prosjekter.
-mestringsturer
-nettverksbygging både sosialt og i arbeidssammenheng
-fritidsaktiviteter som klatring, padling og thaiboksing.

Sammarbeid mellom rio og kunstner

Prosjektleder Stephanie Dahl er under utdanning innen sykepleie på UiA og jobber i enhet for livsmestring i Vennesla kommune. Hun har fagbrev i trevare- og bygginnredningsfaget og praksis fra arbeid som frivillig på store og små kunstproduksjoner. Hun har vært ansatt som arbeidsleder med brukererfaring i arbeid med rehabilitering innen rus og psykiatri i flere år, samt som arbeidsleder i arbeid med psykisk utviklingshemmede.

Kunstner, Arne Vilhelm Tellefsen har utdanning fra Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo i blant annet praktisk pedagogikk. Han har jobbet med miljøarbeid i barnevernet, som tekstforfatter i reklamebransjen og som lærer i videregående skole. Han er visuell kunstner og manusforfatter, og har vært sentral i å produsere andre kunstnere som i Kristiansand, med kunst i det offentlige rom. Se mer om prosjekter han jobber med nå her: www.deconform.no

Kontaktpersoner

Prosjektleder Stephanie Dahl
Mobil 40 46 30 77
Email: stephanie.dahl@rio.no