Idrett mot rus

Idrett Mot Rus har som formål å bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet, ved å synliggjøre den rusmiddelavhengige som en ressurs for seg selv, deres lokalmiljø og nettverk.

Idrett Som Brobygger

Idrett mot rus ble startet og drives fremdeles av ildsjeler. Vi brenner for å gi rusmisbrukere i en rusfri fase muligheten til å kjenne på mestring, og å vise en ny side av seg selv — både til seg selv og dem rundt en. Slik bruker Idrett mot rus aktiviteten som en brobygger ut i samfunnet.
Deltakerne kommer fra behandlingssteder, fengsler og institusjoner. Når de reiser hjem har de med seg et litt større nettverk, og litt større tro på egne ferdigheter.
Du kan lese en av våre artikler om Idrett mot rus her.

Kontaktpersoner.

ELLINOR KITTILSEN Citivan
Mobil 90 82 06 63