Idrett mot rus

Siden 1999 har idrett mot rus oppmuntret til aktivitet, sosialt samvær og idrettsglede.

Idrett mot rus er et samarbeidstiltak mellom RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, lokale idrettslag, fengsler og behandlingsinstitusjoner og andre aktører på rusfeltet. Vi arrangerer lokale idrettsarrangementer over hele landet, i tillegg til et årlig hovedarrangement i Oslo.

Idrettsglede i fellesskap

Aktivitetene varierer fra støvelkast og rebusløp til fotballcup og volleyballturnering. Idrett mot rus gir deltakerne en mulighet til å utvikle seg i fellesskap med andre. På arrangementene får deltakerne stiftet nye, trygge vennskap, de får vært en del av noe større og jobbet mot felles mål.

 

 

 

Idrett som brobygger

Idrett mot rus ble startet og drives fremdeles av ildsjeler. Vi brenner for å gi rusmisbrukere i en rusfri fase muligheten til å kjenne på mestring, og å vise en ny side av seg selv — både til seg selv og dem rundt en. Slik bruker Idrett mot rus aktiviteten som en brobygger ut i samfunnet.

Deltakerne kommer fra behandlingssteder, fengsler og institusjoner. Når de reiser hjem har de med seg et litt større nettverk, og litt større tro på egne ferdigheter.

Du kan lese en av våre artikler om Idrett mot rus her.

 

Kontaktperson contact_ico

ELLINOR KITTILSEN Citivan
Mobil 90 82 06 63

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss