Idrett MOT rus

Idrett MOT Rus har vært arrangert hvert år siden 1999. Fellesskap gjennom aktiviteter og gode opplevelser gir en god plattform for endring og utvikling på veien til et rusfritt liv. Vi vet at mestring gjennom sosial aktivitet øker selvfølelse og reduserer angst.


Rusfri.
Målgruppen til dette tiltaket er rusavhengige som befinner seg i en rusfri livsfase. Deltakerne rekrutteres fra fengsler og behandlingsinstitusjoner.

Ressurs. Målet er å bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet. Dette synliggjør brukerne som en ressurs for seg selv og miljøet rundt dem. De blir oppmuntret til aktivitet og samspill. Gjennom dette får brukerne økt sin tro på egne ferdigheter.

Aktivitet.
Sammen med andre skal aktivitet motivere og bidra til økt tro på egne ressurser, og vise disse ressursene for omverden. Idrett MOT Rus skal motvirke den stigmatisering som er til hinder for rehabilitering og tilbakevending til normalt liv.

Landsdekkende. Idrett MOT Rus er landsdekkende fra Tromsø og Narvik i nord til Kristiansand i sør, Bergen og Stavanger i vest og Østfold i øst. Vi har klart å bygge ut Idrett MOT Rus i 14 av i alt 19 mulige fylker, noe vi synes er bra. Institusjoner i alle 19 fylker har tilbud om deltakelse.

Tilbud. Noen steder i landet er Idrett MOT Rus et ukentlig tilbud, andre steder et tilbud noen ganger i året. Felles for alle er et hovedarrangement som avvikles samtidig i september hvert år. Det har også en gang i året siden 2010 vært arrangert en nasjonal fotballturnering på Vallhall i Oslo.

Samarbeidspartnere. Idrett MOT Rus er et samarbeid mellom RIO, Civitan og lokal idrett rundt omkring i  landet.

 

Kontaktpersoner contact_ico
ELLINOR KITTILSEN Citivan
Mobil 90 82 06 63

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Følg oss