RIO-debatten

RIO-debatten tar for seg viktige og dagsaktuelle temaer for rusfeltet. Arrangementene består som regel av to deler. Først, en del der eksperter på sine områder holder presise innlegg. Deretter, et politisk panel som tar diskusjonen videre.

Formålet med RIO-debatten er å øke kunnskapen vår og bidra til et større fagpolitisk engasjement på rusfeltet.

Se RIO-debatten Minority report om minoriteter på rusfeltet i oktober 2020.