Barneblikk/Blikk for barn

Barneblikk handler om å få tak i barnas syn på foreldre, hjelpeapparat og egen situasjon. Blikk for barn er å gjøre disse barna mer synlige for hjelpeapparatet, foreldre og andre voksne.

Oppvekstsituasjoner.

Dette prosjektet skal synliggjøre barn som pårørende og øke profesjonelles kompetanse til å oppdage og håndtere bekymringsfulle oppvekstssituasjoner. Hensikten er å forene bruker- og forskningskunnskap, samt styrke brukerperspektivet i produksjon og formidling av kunnskap.

Erfaringsinnsamling.

Dette prosjektet skal synliggjøre barn som pårørende og øke profesjonelles kompetanse til å oppdage og håndtere bekymringsfulle oppvekstssituasjoner. Hensikten er å forene bruker- og forskningskunnskap, samt styrke brukerperspektivet i produksjon og formidling av kunnskap.

Novellefilm.

Vi har laget novellefilmen «For Linnea» med hensikt om å synliggjøre barns situasjon, stimulere til ettertanke og refleksjon samt øke handlekraften hos voksne. Filmen kan også brukes som illustrasjon på ulike kommunikasjonsformer. Den kan brukes alene eller sammen med skriftlig materiale som utdyper innholdet.

Kunnskapshefte.

Erfaringsinnsamlingen danner et solid grunnlag for utarbeidelse av et kunnskapshefte. Vi tar utgangspunkt i filmen, det totale intervjumaterialet og eksisterende kunnskap. Erfaringskunnskap skal også ha stor plass i kunnskapsheftet og flere fra RIO har vært viktige bidragsytere til dette. i har laget novellefilmen «For Linnea» med hensikt om å synliggjøre barns situasjon, stimulere til ettertanke og refleksjon samt øke handlekraften hos voksne. Filmen kan også brukes som illustrasjon på ulike kommunikasjonsformer. Den kan brukes alene eller sammen med skriftlig materiale som utdyper innholdet.

Samarbeidspartnere.

Prosjektet er et samarbeid mellom RIO, BAR, MOSAIKK-prosjektet og Filmmakeriet AS.

Kontaktperson.

KERSTIN SØDERSTRØM Barnepsykolog
Mobil 93 23 53 36

Lille Astronaut

Komposisjon og sang: Tora Söderström Gaden
Tekst: Kerstin Söderström
Tegning og animasjon: Ane Hem