Eventer

Oslo fengsel: Not in my backyard?

RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet inviterer til debatt om innsattes og ansattes sonings- og arbeidsforhold.
Straff er samfunnets strengeste reaksjon når innbyggerne bryter loven. Samtidig er det samfunnets ønske at forbrytelser ikke gjentas. Ivaretakelsen av innsattes menneskerettigheter, livskvalitet, helse og recovery er i stor grad også knyttet til fengslenes fysiske standarder, bemanningsnormer og ikke minst plassering og tilknytning til lokalsamfunn. Dette er også forhold som sterkt påvirker de ansattes arbeidsvilkår og rehabiliteringsarbeid.
Vi ønsker alle som interesserer seg særlig for menneskerettigheter, kriminalomsorg, ettervern, skadeforebygging og sosial mobilisering ekstra velkommen til arrangementet, som også kan ses digitalt. Vi håper at arrangementet er av særlig nyttig for beslutningstakere og representanter fra relevante tjeneste- og systemledd.
Arrangementet vil innlede med dyktige foredrag fra fagfolk som vil gi ulike innspill fra ansattes og innsattes perspektiv, og vil gå over til en partipolitisk paneldebatt.
Innledere:
– Johan Lothe
– Farouq Quereshi
– Jenny Beate Kjønnås
Panel:
– Sofia Rana (R)
– Andreas Sjalg Unneland (SV)
– Eivind Trædal (MDG)
– Rina Mariann Hansen (AP)
– Julianne Ofstad (FRP)

Sted: Kulturhuset
Tid: 6 desember, 17:00-20:00

20 desember, Eidsvollsplass

20 desember kl 1500 i Eidsvoll plass møtte RIO landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, og andre representer for lavinntektsfamilier og andre sårbare gruppene som lever i fattigdom samt politikere, for å levere felles julegaver for julen 2023 en kasse full av ønsker.

Det er økte kostnader å generelt sett for personer mindre for pengene og satsingen til div nytelse fra nav ikke økt. Fattigdom og skammen skaper dårlig mental helse og dårligere hverdagslige valg.

1.Med penger løser du Fattigdom og ikke mer tiltak og kontroll.

2.Det er behovet for sterkt fungerende velferdsstat for VANLIGE FOLK