Norsk russisk helsesamarbeid

RIO har jobbet i Russland siden 2015

Internasjonalt samarbeid

RIO jobber for å ha gode internasjonale forbindelser og 2015 var første året Kenneth Arctander Johansen deltok i Civic Chamber of The Russian Federation med et innlegg om kvalitet i rusbehandling, internasjonale forhold, og koordinering av samhandling mellom sivilsamfunn og myndigheter. På arrangementet deltok fagpersoner fra kliniske virksomheter, ansatte i helsedepartmentet, innenriksdepartementet, og justisdepartementet samt Moscow State University.

Pasientens helsetjeneste

Siden 2016 har RIO hatt et prosjekt finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet for norsk-russisk helsesamarbeid der vi har jobbet med å promotere prinsipper fra ‘Pasientens helsetjeneste’ i Russland. Vi har et samarbeid med The Independent Narcological Guild (ING), har arrangert en konferanse i Moskva i 2018 og en i Civic Chamber i 2019, der det ble presentert funn fra brukerundersøkelser gjennomført ved russiske rusinstitusjoner.

Under konferansen i Civic Chamber i 2019, holdt dessuten daglig leder i RIO, Kenneth Arctander et innlegg om alternativ til soning, rusbehandling i fengsel og fengselsreform. Hans kollega Virginie Debaere PhD holdt et innlegg om prosjektet vårt samt en analyse av situasjonen i Belgia med tanke på rusomsorg i kriminalomsorgen. Regionsansvarlig i sørøst-Norge for RIO, Fredrik Nilsson holdt et innlegg om kriminalomsorgen i Sverige. Deltakere på konferansen var guvernører, komitemedlemmer, ansatte i innenriksdepartementet og representanter fra sivilt samfunn.

Prosjektet har resultert i et bok-kapittel som vil publiseres i en bok om rusbehandling i fengsel med særlig fokus på terapeutiske samfunn i 2021

Kontaktpersoner

Kenneth Arctander Johansen, Daglig Leder og Prosjektleder
Mobil 46 64 58 87