Rio

Blogg

Oslo-politiet klandrer media og aktivister for kritikk om ulovlig tvangsmiddelbruk

Den profilerte politimannen og lederen for LEAP Scandinavia, Bård Dyrdal, skriver på Twitter at lederen for Oslo Statsadvokatembete, Lars Erik Alfheim, sammen med politimester Beate Gangås, mener media og rusaktivister har skapt et feilaktig bilde av politiets ulovlige tvangsmiddelbruk. Les hele Twitter-tråden hans her:

Dette er saken: Politiet argumenterte lenge mot Solberg-regjeringens rusreform, fordi de mente den ville føre til at de mistet tvangsmidler som de brukte mot folk som var mistenkt for bruk av ulovlige rusmidler. Disse tvangsmidlene var blant annet ransaking av mobil og bolig og kroppslige undersøkelser. Den 9. april skrev Riksadvokaten et brev der han slo fast at bruk av disse maktmidlene i små narkotikasaker var forbudt. Riksadvokatens rapport, basert på statsadvokatembedenes rapporter, viser at det er snakk om flere  tusen lovbrudd i året.

Ifølge Dyrdal finner man utvekslingen mellom Alfheim og Gangås i en video som er tilgjengelig for alle som er tilknyttet politiet. Politimesteren og Statsadvokaten roser ifølge Dyrdal også Politidirektoratet for sin tydelighet. De kritiserer også Riksadvokaten for ikke å ha korrigert mediebildet. I en rekke medier har tvangsmiddelbruken vært omtalt som en politiskandale, og Dagbladet og Bergens Tidende har tatt til orde for at politidirektøren må gå av.

Dette samsvarer med politidirektør Benedicte Bjørnland sin fremstilling til Politiets Fellesforbunds landsmøte november 2021, om at politiet bruk av tvangsmidler har vært forholdsmessige. Hun hevdet dessuten at mediesakene omkring samrøret mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) var et resultat av et «ras av innsynsbegjæringer» som aktivister i sosiale medier (red anm. #NarkoTwitter) hadde klippet og limt i og tagget journalister fra Dagbladet, NRK og Fædrelandsvennen, slik at det hadde blitt laget et mediebilde Bjørnland nesten ikke kjente seg igjen i.

Som følge av kritikk vedrørende samrøret, har justis- og beredskapsdepartementet nedsatt et offentlig utvalg, Rolleforståelsesutvalget, som gjennomgår politiet rolleforståelse når det kommer til NNPF. De skal avlegge sin rapport etter sommeren.

Det er urovekkende at vi har sentrale maktpersoner i påtalemyndigheten som snakker på en måte som kan undergrave viktigheten av kritisk journalistikk når de får et nødvendig søkelys på praksisen sin vedrørende maktbruk mot sårbare mennesker, sier daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen

RIO sitt styre har foreslått Bård Dyrdal til Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid. Fagrådets styre skal beslutte hvem som får prisen som vil bli offentliggjort på årsmøtet i 2022.  RIOs begrunnelse var blant annet at Dyrdal har stått opp for brukerne og en ny ruspolitikk, med de konsekvensene det har måttet innebære som ansatt i politiet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *