Rio

Rusreform

Rusreform

Kunnskapsminister Tonje Brenna må rydde opp i ulovlig tvangsbruk i skolen

RIO, Foreningen Tryggere Ruspolitikk og Normal Norge har sendt brev til kunnskapsminister Tonje Brenna i forbindelse med VG-avsløringene om systematisk ulovlig tvangsbruk mot elever ved Borgund Videregående skole. Vi ber om at kunnskapsministeren beklager overfor elevene og setter i gang et arbeid med opprydding og kartlegging for å avdekke eventuelt ulovlig tvangsbruk ved videregående-skoler.

Kunnskapsminister Tonje Brenna må rydde opp i ulovlig tvangsbruk i skolen Read More »

Politikerne var ikke modne for rusreformen

Ifølge Stat & Styrings redaktør, Arild Aspøy, strandet regjeringens rusreform fordi Rusreformutvalget ignorerte de politiske realitetene, og var for progressive.  Først, er det feil at utredningen var et haleheng til sekretariatet. Dernest, det er viktig å analysere havariet. Aspøy baserer seg på en artikkel av Stine Hesstvedt i Stat & Styring (2021) som undersøker hvordan

Politikerne var ikke modne for rusreformen Read More »

Demonstrasjoner til støtte for rusreformen 2. juni kl. 18

3. juni skal Stortinget voteres over rusreformen. Regjeringspartiene, SV, Rødt og MDG vil ha avkriminalisering for alle. Dette støttes av Verdens helseorganisasjon, og samtlige FN-organer. FNs barnekomite har anbefalt Norge å slutte å behandle barn og unge som bruker ulovlige rusmidler som kriminelle. Frp vil videreføre straff for alle,mens Sp og Ap har tatt til

Demonstrasjoner til støtte for rusreformen 2. juni kl. 18 Read More »

Er det god sosialdemokratisk politikk å straffe “arbeiderklassens barn”?

AP-ordførerne, Hedda Foss Five, Tore O. Sandvik, Robin Martin Kåss og Ida Pinnerød, synser og føler seg frem i sitt forsvar for straff mot personer som bruker illegale rusmidler.  Det er fint med sterke meninger, men man kan ikke kreve eierskap til egne fakta. Spesielt ikke i viktige politiske spørsmål, som om vi skal straffe

Er det god sosialdemokratisk politikk å straffe “arbeiderklassens barn”? Read More »

RIO medlem av Vienna NGO Committee on Drugs

Siden siste halvår i 2020 også medlemmer av The Vienna NGO Committee on Drugs (VNGOC). VNGOC er et viktig bindeledd mellom ikke-statlige organisasjoner og internasjonale kontorer og organisasjoner som er involvert i narkotikapolitikk: FNs Narkotikakommisjon (CND), Det Internasjonale Narkotikakontrollstyret (INCB) og FN-kontoret for Narkotika og Kriminalitet (UNODC). -RIO ser frem til videre arbeid og utvikling

RIO medlem av Vienna NGO Committee on Drugs Read More »

RIO er medlem i International Drug Policy Consortium

Fra og med 2021 er RIO medlemmer i IDPC som er et globalt nettverk bestående av 192 organisasjoner med ulikt fokus relatert til produksjon, smugling og bruk av rusmidler. IDPC ønsker en objektiv og åpen debatt vedrørende effektivitet, retning og innhold i nasjonal og internasjonal narkotikapolitikk. Videre så ønsker organisasjonen en kunnskapsbasert ruspolitikk som er

RIO er medlem i International Drug Policy Consortium Read More »

Minority report: RIO-rapporten om minoriteter på rusfeltet

Her kan dere lese RIO-rapporten ‘Minority report’ om minoriteter på rusfeltet. Rapporten er skrevet av Dagny Adriaenssen Johannessen, Eva Pay og Mohammed Hersi. Sammendrag Det er behov for mer kunnskap om minoriteter med rusutfordringer. Disse menneskene står overfor utfordringer som dagens helsevesen ikke er rustet til å håndtere. De erfarer stigmatisering og diskriminering i stor

Minority report: RIO-rapporten om minoriteter på rusfeltet Read More »

Hør episode 4 av RIO-podden m/Kari Lossius

Hør denne spennende episoden der psykologspesialist Kari Lossius er gjest i RIO-podden. Lossius er en nestor på rusfeltet. Hun har vært en synlig fagperson i ruspolitiske debatter i årevis. På faglig vis utfordrer hun dogmer i behandlingssektoren så vel som i alkohol- og narkotikapolitikken. Lossius er psykologspesialist og godkjent MBT-behandler. Hun er i dag privatpraktiserende

Hør episode 4 av RIO-podden m/Kari Lossius Read More »

En ny paraplyorganisasjon på rusfeltet samler progressive ruspolitiske organisasjoner som støtter rusreformen

Som følge av et demokratisk underskudd på rusfeltet skal Preventio samle organisasjoner som jobber for kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende løsninger innen forebygging, behandling og rehabilitering på rusfeltet. Den 12. november ble den nye ruspolitiske paraplyorganisasjonen Preventio stiftet. Preventio skal fremme kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende politiske løsninger. Organisasjonen skal legge til rette for nyutviking og styrke

En ny paraplyorganisasjon på rusfeltet samler progressive ruspolitiske organisasjoner som støtter rusreformen Read More »

Politiets rolle på rusfeltet med Bård Dyrdal i RIO-podden

I episode 3 av RIO-podden møter vi Bård Dyrdal som er leder i LEAP Scandinavia og diskuterer politiets rolle i narkotikapolitikken. RIO-podden · EPISODE 3: POLITI med Bård Dyrdal Dyrdal har lenge vært en modig – ensom- stemme i politiet der han kjemper for endringer i ruspolitikken og kritiserer politiets egen praksis. Sett av en

Politiets rolle på rusfeltet med Bård Dyrdal i RIO-podden Read More »