Line Korsmo

Ledig stilling: Regionsansvarlig for RIO i Nord Norge

Vi søker en ansatt i 50 prosent stilling for regionsansvarlig for RIO i Nord Norge. Stillingen innebærer:  Lokalisering av tilskuddsgivere, inkludert å søke og rapportere på tilskudd til å styrke brukerrepresentasjonen i regionen. Kartlegging, oppfølging, og veiledning av brukerrepresentanter i regionen. Å være ett kontaktpunkt for RIO i nord. Arbeide for å styrke RIO og …

Ledig stilling: Regionsansvarlig for RIO i Nord Norge Read More »

Vellykede årsmøter for RIO sine fylkeslag

RIO er godt i gang med å etablere fylkeslag over hele Norge. I den forbinnelse har fylkeslagene som allerede har blitt stiftet avholdt vellykkede årsmøter! Det har således blitt avholdt årsmøte i RIO Innlandet 20. januar og ekstraordinært årsmøte 23. februar, RIO Agder 22. februar, RIO Troms og Finnmark 24. februar, RIO Vestland 27. februar …

Vellykede årsmøter for RIO sine fylkeslag Read More »

Fylkeslaget RIO Nordland er stiftet

RIO Nordland avholdt stiftelsesmøte digitalt 2. mars, og ser frem til å starte arbeidet med fylkeslaget! Vi ønsker å gratulere Inger Kristin Skretteberg som styreleder, Marte Klevstad som nestleder og Andreas Østvik, Ronny Nordnes, Siv-Elin Reitan og Linn Søtorp som styremedlemmer. I tillegg vil vi gratulere Esben Haldorsen som varamedlem.

ROP-posten i Bergen legges ned

Denne uken vedtok styret i Helse Bergen budsjettet for 2024, der det nye tilbudet til ROP-pasientene ikke kom med. Til tross for massivt engasjement for å stoppe stengingen av ROP-posten ved psykiatrisk klinikk, blir den nå lagt ned etter kun 11 måneders drift. Dette begrunnes med behov for ombygging av Psykiatrisk akuttmottak og den økonomiske …

ROP-posten i Bergen legges ned Read More »

STANS NEDLEGGINGEN AV ROP-POSTEN, KJERKOL

Cathrine Frederich, styreleder RIO Vestland  Lovordene var mange og gleden stor i januar i år da ROP-posten (Post for Rus- og Psykiske lidelser) åpnet for å ta imot de første pasientene. Etter mange år med planlegging har det omsider blitt bygget opp et viktig tilbud til pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser og deres …

STANS NEDLEGGINGEN AV ROP-POSTEN, KJERKOL Read More »

Idrett mot rus på Øvre Eide gård

Onsdag 13. desember arrangerte RIO i samarbeid med Albatrossen ettervernsenter, Idrett mot rus på Øvre Eide gård! Lagene konkurrerte mot hverandre under aktivitetene og quizen! Idrett mot rus er et inkluderende tiltak, som har til formål å bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet. Vi gratulerer Psykiatrialliansen og Wayback som fikk delt førsteplass! Her …

Idrett mot rus på Øvre Eide gård Read More »