Line Korsmo

Forskningsprosjekt om Virtual reality og sosial deltakelse

Vi er glade for å kunne fortelle om at Ronny Johansen fra RIO bidrar i forskningsprosjekt om Virtual reality og sosial deltakelse! Forskningsprosjektet har også med seg Jan Aasen som er phd.-stipendiat fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP, og Christina Livgard fra Brukerrommet ved Prindsens Motakssenter! Personer med rus og psykiske lidelser har ofte også utfordringer med …

Forskningsprosjekt om Virtual reality og sosial deltakelse Les mer »

Hva er god forebygging?

Forebyggingslandskapet favner bredt, og er et landskap som berører alle: fra den enkelte til samfunnet som helhet. Skal forebygging kun være plakater, skoleprogrammer og formaninger om hva man skal, og ikke skal gjøre?  Forebygging er ikke bare en motvirkende innsats for å hindre utenforskap, men også en måte å jobbe på der vi ser hele …

Hva er god forebygging? Les mer »

Når overdose-faren er størst

Det er på høy tid at vi løfter blikket og ser den reelle trusselen som ligger i vår tilsynelatende uvitende holdning til overdoser. I kjølvannet av I Tromsøs nylige artikkel om overdoser og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), vil vi i RIO – en brukerorganisasjon på rusfeltet rette fokuset mot forskning og de faktiske forhold som …

Når overdose-faren er størst Les mer »

Samlingen for erfaringskonsulenter i Nord-Norge

Fra 16. til 17. november har erfaringskonsulenter i Nord-Norge muligheter til å møtes til samling i Bodø. For sjette gangen arrangerer statsforvaltern i Nordland, Brukerorganisasjonene RIO og MARBORG,  sammen med kompetansesentrene NAPHA og Korus nord- en samling for erfaringskonsulenter i Nord-Norge. Nytt av året er bidrag fra Erfaringssentrum som med-arrangører. Samlingen er spesielt viktig å …

Samlingen for erfaringskonsulenter i Nord-Norge Les mer »

Teaser for Regional Konferanse Stavanger- Medvirkning: Hva er problemet?

Onsdag 22. november arrangerer RIO en regional konferanse for kunnskapsdeling, samarbeid og engasjement for det regionale psykisk helse- og rusarbeidet – med fokus på brukermedvirkning og traumer. I 2022 etablerte Statsforvalteren i Rogaland et nettverk bestående av bruker- og pårørendeorganisasjoner og kompetansesentre på psykisk helse- og rusfeltet. Hensikten er at man i fellesskap skal fremme …

Teaser for Regional Konferanse Stavanger- Medvirkning: Hva er problemet? Les mer »

Kafé X får nå en halv stilling ekstra!

Under årets arrangement «Grilling i Bakgården» som er et samarbeid mellom Kafé X, Buktafestivalen og Aron Mat ble det stor jubel da Ordfører Gunnar Wilhemsen (Ap) og representanter fra de andre rødgrønne partiene deltok for å dele sommerens gladnyhet! Posisjonen i kommunestyret vil nemlig denne uken foreslå at det bevilges penger til en ekstra halv …

Kafé X får nå en halv stilling ekstra! Les mer »

RIO-debatten om et brukerperspektiv på recovery-basert arbeid på rusfeltet!

Internasjonalt springer recovery ut fra et fokus på menneskerettighetene til brukere, og recovery, både som metode og begrep, har blitt mer aktualisert på rusfeltet i Norge de seneste årene. Recovery som metode har et sterkt brukerfokus, og vil kunne styrke brukertjenester gjennom for eksempel økt samarbeid mellom tjenester og bruker, større motivasjon hos brukeren til …

RIO-debatten om et brukerperspektiv på recovery-basert arbeid på rusfeltet! Les mer »

RIO oppfordrer brukere som har benyttet polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling polikliniske til å svare på anonym undersøkelse

RIO oppfordrer brukere som har benyttet polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling polikliniske til å svare på anonym undersøkelse! Undersøkelsen gjelder for de som har vært i behandling i perioden februar, mars april 2023.