Rio

Rio Mener

Rio Mener

Når overdose-faren er størst

Det er på høy tid at vi løfter blikket og ser den reelle trusselen som ligger i vår tilsynelatende uvitende holdning til overdoser. I kjølvannet av I Tromsøs nylige artikkel om overdoser og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), vil vi i RIO – en brukerorganisasjon på rusfeltet rette fokuset mot forskning og de faktiske forhold som […]

Når overdose-faren er størst Read More »

Menneskerettighetene til folk som bruker ulovlige rusmidler ikke i Bergstøs landsmøtetale til SV

Kommentar fra daglig leder, Kenneth Arctander Johansen Jeg ønsker på vegne av RIO å gratulere Kirsti Bergstø som ny leder for SV. Senterpartiet har denne helgen vedtatt at de vil gi politiet lov til å fortsette praksisen med uforholdsmessig maktbruk i bruk- og besittelsessaker. Dette er i strid med Riksadvokatens instruksjoner, og menneskerettighetene. Flere av

Menneskerettighetene til folk som bruker ulovlige rusmidler ikke i Bergstøs landsmøtetale til SV Read More »

RIO sitt innspill til regjeringens arbeid under FNs narkotikakommisjon.

Vedlagt er Kenneth Arctanders innlegg på dialogmøtet før 66. narkotikakommisjon. Møtet ble ledet av statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, ved Helse- og omsorgsdepartementet. Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets dialogmøte før 66. narkotikakommisjonen 2023 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette dialogmøtet om Norges bidrag til narkotikakommisjonen 2023. RIO har vært engasjert i prosessen frem mot UNGASS

RIO sitt innspill til regjeringens arbeid under FNs narkotikakommisjon. Read More »

Stortinget bør avvikle rådgivende enheter på rusfeltet

Av: Kenneth Arctander Etter en debatt om Solberg II-regjeringens forslag til rusreform, landet Stortinget på fortsatt straff mot personer som bruker ulovlige rusmidler. Samtidig ble det avslørt at politiet systematisk hadde brukt uforholdsmessige tvangsmidler mot brukerne. En lang trend med færre reaksjoner for narkotikalovbrudd ble forsterket i 2021, etter at riksadvokaten presiserte at politiet ikke

Stortinget bør avvikle rådgivende enheter på rusfeltet Read More »

Ingvild Kjerkol om at menneskerettsrapport ble blokkert i FN: -svært uheldig og forhåpentligvis et engangstilfelle

Den 10. desember stilet RIO et brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Vi ba om rask handling fra regjeringen i forbindelse med at lederen for FNs arbeidsgruppe for vilkårling forvaring (Working Group on Arbitraty Detentions) hadde blitt nektet å presentere en rapport som beskriver menneskerettsstridige handlinger i krigen mot narkotika. Rapporten oppfordrer også medlemsland

Ingvild Kjerkol om at menneskerettsrapport ble blokkert i FN: -svært uheldig og forhåpentligvis et engangstilfelle Read More »

Arbeiderpartiet bør beklage diskriminering av rusavhengige.

Ruspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Maria Aasen-Svendsrud møtte sosialpolitisk talsperson for MdG, Farid Shariati til debatt om Arbeiderpartiets ruspolitikk på Dagsnytt Atten den 06.09.2021.  Arbeiderpartiet stemte i Stortinget ned en viktig sosialpolitisk reform, Rusreformen. Rusreformen er avkriminalisering av befatning med ulovlige rusmidler til eget bruk, og er blant annet anbefalt av FN og Verdens Helseorganisasjon. Shariati

Arbeiderpartiet bør beklage diskriminering av rusavhengige. Read More »

Politikerne var ikke modne for rusreformen

Ifølge Stat & Styrings redaktør, Arild Aspøy, strandet regjeringens rusreform fordi Rusreformutvalget ignorerte de politiske realitetene, og var for progressive.  Først, er det feil at utredningen var et haleheng til sekretariatet. Dernest, det er viktig å analysere havariet. Aspøy baserer seg på en artikkel av Stine Hesstvedt i Stat & Styring (2021) som undersøker hvordan

Politikerne var ikke modne for rusreformen Read More »

Demonstrasjoner til støtte for rusreformen 2. juni kl. 18

3. juni skal Stortinget voteres over rusreformen. Regjeringspartiene, SV, Rødt og MDG vil ha avkriminalisering for alle. Dette støttes av Verdens helseorganisasjon, og samtlige FN-organer. FNs barnekomite har anbefalt Norge å slutte å behandle barn og unge som bruker ulovlige rusmidler som kriminelle. Frp vil videreføre straff for alle,mens Sp og Ap har tatt til

Demonstrasjoner til støtte for rusreformen 2. juni kl. 18 Read More »

Nytt styre valgt på RIOs årsmøte 2021

Den 27. mars ble det avholdt årsmøte i RIO. Det ble valgt nytt styre, valgkomité og gjort vedtektsendringer. Nye vedtekter finner dere her. Årsmøteprotokoll finner dere her. Valgkomiteens innstilling stil styret ble enstemmig vedtatt og disse ble valgt: Styreleder: Finn Arctander er økonomiutdannet og sosialfaglig utdannet, har vært styreleder i to år for RIO og har

Nytt styre valgt på RIOs årsmøte 2021 Read More »

RIO forventer en grundig gjennomgang av pasientutskrivinger under pandemien

RIO varslet allerede 13. mars om farene ved å skrive ut ruspasienter på grunn av koronatiltak, men opplevde ikke å bli hørt. VG avslørte i helgen at minst 77 pasienter ble skrevet ut fra ulike tiltak mot sin vilje. Flere av pasientene og deres pårørende kontaktet oss for å melde sin bekymring, noe vi brakte

RIO forventer en grundig gjennomgang av pasientutskrivinger under pandemien Read More »