Rio

Uncategorized

Uncategorized

Stans nedbyggingen av rusbehandlingen, Vestre!

RIO har hatt møter med alle de politiske partiene, Helse Sør-Øst og regjeringen der vi har bedt om at man får en stans i nedbyggingen av hjelpetilbudet til rusavhengige. Regjeringspartiene stemte ned Solberg II-regjeringens forslag til rusreform fordi de mente at rusavhengige ikke fikk nok hjelp. De skulle sørge for en politikk der rusavhengige skulle

Stans nedbyggingen av rusbehandlingen, Vestre! Read More »

Ledig stilling: Regionsansvarlig for RIO i Nord Norge

Vi søker en ansatt i 50 prosent stilling for regionsansvarlig for RIO i Nord Norge. Stillingen innebærer:  Lokalisering av tilskuddsgivere, inkludert å søke og rapportere på tilskudd til å styrke brukerrepresentasjonen i regionen. Kartlegging, oppfølging, og veiledning av brukerrepresentanter i regionen. Å være ett kontaktpunkt for RIO i nord. Arbeide for å styrke RIO og

Ledig stilling: Regionsansvarlig for RIO i Nord Norge Read More »

Vellykede årsmøter for RIO sine fylkeslag

RIO er godt i gang med å etablere fylkeslag over hele Norge. I den forbinnelse har fylkeslagene som allerede har blitt stiftet avholdt vellykkede årsmøter! Det har således blitt avholdt årsmøte i RIO Innlandet 20. januar og ekstraordinært årsmøte 23. februar, RIO Agder 22. februar, RIO Troms og Finnmark 24. februar, RIO Vestland 27. februar

Vellykede årsmøter for RIO sine fylkeslag Read More »

Fylkeslaget RIO Nordland er stiftet

RIO Nordland avholdt stiftelsesmøte digitalt 2. mars, og ser frem til å starte arbeidet med fylkeslaget! Vi ønsker å gratulere Inger Kristin Skretteberg som styreleder, Marte Gjerstad som nestleder og Andreas Østvik, Ronny Nordnes, Siv-Elin Reitan og Linn Søtorp som styremedlemmer. I tillegg vil vi gratulere Esben Haldorsen som varamedlem.

Fylkeslaget RIO Nordland er stiftet Read More »