Rio

RIO-podden

RIO-podden

RIO-debatten om et brukerperspektiv på recovery-basert arbeid på rusfeltet!

Internasjonalt springer recovery ut fra et fokus på menneskerettighetene til brukere, og recovery, både som metode og begrep, har blitt mer aktualisert på rusfeltet i Norge de seneste årene. Recovery som metode har et sterkt brukerfokus, og vil kunne styrke brukertjenester gjennom for eksempel økt samarbeid mellom tjenester og bruker, større motivasjon hos brukeren til […]

RIO-debatten om et brukerperspektiv på recovery-basert arbeid på rusfeltet! Read More »

Minority report: RIO-rapporten om minoriteter på rusfeltet

Her kan dere lese RIO-rapporten ‘Minority report’ om minoriteter på rusfeltet. Rapporten er skrevet av Dagny Adriaenssen Johannessen, Eva Pay og Mohammed Hersi. Sammendrag Det er behov for mer kunnskap om minoriteter med rusutfordringer. Disse menneskene står overfor utfordringer som dagens helsevesen ikke er rustet til å håndtere. De erfarer stigmatisering og diskriminering i stor

Minority report: RIO-rapporten om minoriteter på rusfeltet Read More »

Hør episode 4 av RIO-podden m/Kari Lossius

Hør denne spennende episoden der psykologspesialist Kari Lossius er gjest i RIO-podden. Lossius er en nestor på rusfeltet. Hun har vært en synlig fagperson i ruspolitiske debatter i årevis. På faglig vis utfordrer hun dogmer i behandlingssektoren så vel som i alkohol- og narkotikapolitikken. Lossius er psykologspesialist og godkjent MBT-behandler. Hun er i dag privatpraktiserende

Hør episode 4 av RIO-podden m/Kari Lossius Read More »

Politiets rolle på rusfeltet med Bård Dyrdal i RIO-podden

I episode 3 av RIO-podden møter vi Bård Dyrdal som er leder i LEAP Scandinavia og diskuterer politiets rolle i narkotikapolitikken. RIO-podden · EPISODE 3: POLITI med Bård Dyrdal Dyrdal har lenge vært en modig – ensom- stemme i politiet der han kjemper for endringer i ruspolitikken og kritiserer politiets egen praksis. Sett av en

Politiets rolle på rusfeltet med Bård Dyrdal i RIO-podden Read More »