Rio

Blogg

Menneskerettighetene til folk som bruker ulovlige rusmidler ikke i Bergstøs landsmøtetale til SV

Kommentar fra daglig leder, Kenneth Arctander Johansen

Jeg ønsker på vegne av RIO å gratulere Kirsti Bergstø som ny leder for SV.

Senterpartiet har denne helgen vedtatt at de vil gi politiet lov til å fortsette praksisen med uforholdsmessig maktbruk i bruk- og besittelsessaker. Dette er i strid med Riksadvokatens instruksjoner, og menneskerettighetene.

Flere av oss er derfor urolige for om regjeringen vil gå inn for å angripe rettighetene til folk som bruker ulovlige rusmidler. Og derfor skulle jeg også ønske at Bergstø hadde tatt opp denne alvorlig situasjonen i landsmøtetalen sin.

Under stortingshøringen om rusreformen, advarte politiet mot at avkriminalisering ville føre til at de mistet adgangen til straffeprosessuelle tvangsmidler, som ransaking under klær, ransaking av elektroniske enheter, ransaking av bolig, samt urin- og blodprøver. 

På grunn av dette ble Riksadvokaten nødt til å presisere overfor politiet at de aldri hadde hatt lov til å bruke disse tvangsmidlene i saker som normalt løses med forelegg, eller tvangsmidler som ikke er relevant for etterforskningsformålet.

Norges Institusjon for Menneskerettigheter har bedt myndighetene sikre at all tvangsmiddelbruk utøves innenfor rammene av EMK artikkel 8, og at eventuelle brudd kan repareres etter EMK artikkel 13.

 Riksadvokaten og Politidirektøren har forsikret innbyggerne om at politiet vil følge loven.

Derfor er det oppsiktsvekkende at Senterpartiets landsmøte vedtok å gi politiet tvangshjemler som er uforholdsmessige for å avdekke bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. Parlamentarisk nestleder i SP, Geir Pollestad, har uttrykt til Vårt Land at partiet vil gi politiet utvidet adgang til å ransake uten konkret mistanke

Vi er bekymret for om regjeringen vil komme til å utfordre rettssikkerheten og menneskerettighetene til personer som bruker ulovlige rusmidler. 

Dette er en viktig sak for våre medlemmer og jeg synes det er synd at den nye SV-lederen ikke nevnte dette i sin landsmøtetale ettersom dette er en viktig sosial sak og Støre-regjeringen trenger SV for flertall i Stortinget. 

Jeg håper uansett at SV vil være en alliert i å sikre menneskerettighetene til personer som bruker ulovlige rusmidler, og rusreform.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *