Rio

Nyheter

Nyheter

Vi har ledig stilling: Regionsansvarlig Nord-Norge

Vi søker en ansatt i 50 prosent stilling for regionalsansvarlig for RIO i Nord Norge. Arbeidsgiver: RIO – En landsdekkende brukerorganisasjons på rusfeltet Stillingstittel: Regionsansvarlig Frist: 30.04.2023 Ansettelsesform: Fast Les mer om stillingen på Finn.no, og send inn søknad direkte fra Finn.

Vi har ledig stilling: Regionsansvarlig Nord-Norge Read More »

Menneskerettighetene til folk som bruker ulovlige rusmidler ikke i Bergstøs landsmøtetale til SV

Kommentar fra daglig leder, Kenneth Arctander Johansen Jeg ønsker på vegne av RIO å gratulere Kirsti Bergstø som ny leder for SV. Senterpartiet har denne helgen vedtatt at de vil gi politiet lov til å fortsette praksisen med uforholdsmessig maktbruk i bruk- og besittelsessaker. Dette er i strid med Riksadvokatens instruksjoner, og menneskerettighetene. Flere av

Menneskerettighetene til folk som bruker ulovlige rusmidler ikke i Bergstøs landsmøtetale til SV Read More »

Vil regjeringen utfordre brukernes menneskerettigheter?

RIO ser med bekymring på at Senterpartiet tar til orde for at ulovlig tvangsmiddelbruk mot brukerne skal være del av regjeringens varslede forebyggings- og behandlingsreform. Dette ble uttalt av medlem av Stortingets justiskomité Ivar Prestbakmo (SP), i debatt mot Sandra Bruflot (Høyre) på Dagsnytt Atten 08.03.2023. Derfor har vi bedt om et møte med justis-

Vil regjeringen utfordre brukernes menneskerettigheter? Read More »

RIO sitt innspill til regjeringens arbeid under FNs narkotikakommisjon.

Vedlagt er Kenneth Arctanders innlegg på dialogmøtet før 66. narkotikakommisjon. Møtet ble ledet av statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, ved Helse- og omsorgsdepartementet. Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets dialogmøte før 66. narkotikakommisjonen 2023 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette dialogmøtet om Norges bidrag til narkotikakommisjonen 2023. RIO har vært engasjert i prosessen frem mot UNGASS

RIO sitt innspill til regjeringens arbeid under FNs narkotikakommisjon. Read More »

Seminar om særlige utfordringer knyttet til etniske minoriteter på rusfeltet

I høst arrangerte RIO sitt første seminar i Bergen om utfordringene knyttet til etniske minoriteter på rusfeltet. Nå kan du se seminaret på vår Youtube-kanal! Da RIO i 2020 lanserte «RIO-Rapporten om minoriteter på rusfeltet», kom det frem at det er et stort behov for mer kunnskap om etniske minoriteter med rusutfordringer. RIO ønsker å

Seminar om særlige utfordringer knyttet til etniske minoriteter på rusfeltet Read More »

Kari Lossius trekker seg fra styret i RIO

Kari Lossius trakk seg fra RIOs styre torsdag 24.11. Styret og ledelsen i RIO ønsker i den anledning å takke Lossius for den gode innsatsen hennes i den perioden hun har vært med i styret i RIO. Tom-Kristian Tommen Hermo har akseptert å tre inn i funksjonen som styrets nestleder frem til landsmøtet i 2023.

Kari Lossius trekker seg fra styret i RIO Read More »

Stortinget bør avvikle rådgivende enheter på rusfeltet

Av: Kenneth Arctander Etter en debatt om Solberg II-regjeringens forslag til rusreform, landet Stortinget på fortsatt straff mot personer som bruker ulovlige rusmidler. Samtidig ble det avslørt at politiet systematisk hadde brukt uforholdsmessige tvangsmidler mot brukerne. En lang trend med færre reaksjoner for narkotikalovbrudd ble forsterket i 2021, etter at riksadvokaten presiserte at politiet ikke

Stortinget bør avvikle rådgivende enheter på rusfeltet Read More »

Siv-Elin Reitan, regionsansvarlig RIO Nord-Norge

Siv-Elin Reitan fra Narvik startet i september opp som regionsansvarlig for RIO i Nord-Norge. Siv-Elin har vært en del av RIO siden 2011, og hun har også vært en sentral ildsjel under oppbyggingen av MARBORG´s Exit i Narvik, et tilbud hun enda er med å drive. Siv-Elin har inntil nå vært en del av sentral

Siv-Elin Reitan, regionsansvarlig RIO Nord-Norge Read More »

RIO på Fyll Dagene i Bergen

Møt RIO på årets Fyll Dagene-messe i Bergen   Fyll Dagene er en recovery- og aktivitetsmesse for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, for pårørende og andre interesserte.. På messen vil du kunne få en oversikt over hvilke aktivitetstilbud som finnes til denne målgruppen. Lurer du på hva RIO jobber for, eller kanskje

RIO på Fyll Dagene i Bergen Read More »

Politidirektøren snur – rettsstaten virket

Under rusreformdebatten argumenterte politidirektør Benedicte Bjørnland mot avkriminalisering av bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. Dette gjorde hun blant annet fordi hun mente at rusreformen ville føre til at politiet mistet adgangen til straffeprosessuelle tvangsmidler (s.6) som de benyttet seg av i brukersaker. Disse tvangsmidlene er blant annet ransaking av undertøy, mobiltelefon, bolig, og kroppslige

Politidirektøren snur – rettsstaten virket Read More »