Rio

Blogg

ROP-posten i Bergen legges ned

Denne uken vedtok styret i Helse Bergen budsjettet for 2024, der det nye tilbudet til ROP-pasientene ikke kom med. Til tross for massivt engasjement for å stoppe stengingen av ROP-posten ved psykiatrisk klinikk, blir den nå lagt ned etter kun 11 måneders drift. Dette begrunnes med behov for ombygging av Psykiatrisk akuttmottak og den økonomiske situasjonen.

ROP-posten er eneste av sitt slag i regionen, og skulle gi et behandlingstilbud til pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser. Dette er en sårbar pasientgruppe som historisk sett har stått uten et reelt behandlingstilbud, frem til ROP-posten åpnet i januar 2023.

Stengingen står i kontrast til regjeringens mål om å styrke døgnkapasiteten for dem med alvorlige psykiske lidelser, og Helse Bergens uttalte ønske om å prioritere denne pasientgruppen.

Det er svært skuffende at ROP-pasientene, som er en gruppe med behov for tett oppfølging, igjen står uten et behandlingstilbud. Når vi vet at boligsituasjonen for vanskeligstilte i Bergen kommune er svært prekær, og mangelen på egnede boliger er stor, er det god grunn til å bekymre seg for fremtiden til denne pasientgruppen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *