Rio

Blogg

Åpning av OpiNor i Bodø

Tirsdag 26. september åpnet OpiNor, som er landets første senter for rusavhengige hvor behandlingstilbudet fra kommune og helsevesen er samlet i samme bygg. Senteret er et samarbeid med Nordlandssykehuset og Bodø kommune og skal gi pasienter som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) et mer helhetlig tilbud. OpiNor er et innovasjons- og samhandlingsprosjekt mellom Psykisk helse- og rusklinikken og Bodø kommune og er det første i sitt slag i landet, og hvor alle tjenestene er sentrert rundt pasienten.

RIO deltok på den vellykkede åpning av OpiNor der samarbeidspartnere og andre instanser ble invitert på omvisning og fikk høre innlegg fra forskjellige;  Marthe Gjerstad – leder for OpiNor, brukerrepresentanter og andre samarbeidspartnere. Brukerrepresentantene la vekt på å få frem at de har følt seg hørt og sett i dette prosjektet, og at de har stor tro på at dette senteret kan bidra til å redde liv og øke livskvalitet til de som trenger det mest.

OpiNor viste også til å  være fornøyd med å ha med seg brukerrepresentanter på laget, og at de har kommet med viktige innspill på veien fram til der vi er i dag ved at tilbudet kan åpnes. Tilbudet ved OpiNor består av lavterskel helse, LAR-medisin utdeling, tilgang til lege, psykolog, samtaler, bistand, samt koordinering inn i andre tjenester.

Eierskapet til opioidsenteret er delt mellom Nordlandssykehuset og Bodø kommune og prosjektet finansieres gjennom tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland. Arbeidet med å forbedre og evaluere tilbudet vil foregå parallelt med driften av det nye senteret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *