Rio

Blogg

Vi minnes Tom-Kristian Tommen Hermo

Den 28.11 mottok vi den sørgelige nyheten om at vår gode kollega og venn, Tom-Kristian Tommen Hermo, hadde gått bort. En melding som etterlot oss i dyp sorg.

Det er med dyp respekt og ydmykhet vi vil sette RIOs ord på minnet om Tommen. En mann som har betydd mye for veldig mange mennesker.

Tommen har vært viktig for RIO, både i Nord-Norge og ellers i landet. Han ble i sin tid valgt som politiker til kommunestyret i Hammerfest for Arbeiderpartiet på grunn av sitt engasjement for folk som sliter med psykisk helse- og rusutfordringer. Siden han ble med i RIO i 2016, har han vært en fantastisk kollega som har påtatt seg ansvar og bidratt godt i utviklingen av RIO som organisasjon. Tommen var medlem av RIOs sentralstyre siden 2019. Han var sentral i etableringen av RIOs første fylkeslag, RIO Troms- og Finnmark, der han også ble valgt som leder for fylkesstyret.

Tommen var en dyktig brukerrepresentant og kjempet utrettelig for å forbedre tilbudene til rusavhengige. Han var blant annet opptatt av at politikerne skulle innføre Rusreformen og at det ble innført tilbud om integrerte ettervern for rusavhengige som hadde mottatt behandling. Tommen var alltid opptatt av å sikre at stemmene til folk som sliter skal bli hørt i saker som gjelder dem. Han var en viktig stemme for psykisk helse og rusomsorg i Hammerfest kommune og et aktivt medlem i brukerrådet til Finnmarksykehuset. Hans engasjement strakte seg også til å jobbe for urfolks rettigheter, og han var en periode leder for brukerrådet til Sanks – Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus.

Tommen var et varmt menneske og brukte blant annet fritiden sin til å besøke og støtte folk som trengte det ekstra i hverdagen.

En av hans store lidenskaper var laksefiske, og han var alltid generøs med invitasjoner til å bli med på fisketurer til hytta si, øyeblikk han delte med oss alle på Facebook.

Tommen var mer enn bare en kollega; han var en mentor, en inspirator, og en ekte venn. Hans bortgang etterlater et stort savn og tomrom, men hans arv vil fortsette å inspirere og veilede oss i arbeidet vårt. Vi vil savne ham dypt. Vi er samtidig takknemlige for tiden vi fikk dele med ham. Tommens minne vil alltid være en kilde til styrke og inspirasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *