Rio

Nyheter

Nyheter

Innspill til Kvinnsland-utvalget

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skal også vurdere inndelingen i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være, samt eierskap til og forvaltning av bygg. Det skal gis en kort beskrivelse og vurdering av erfaringene med helseforetaksmodellen og kort redegjøres […]

Innspill til Kvinnsland-utvalget Read More »

Om LAR-barna

Den siste tiden har det vært satt et særlig fokus på barn som fødes med abstinenser. Mange av disse fødes av mødre som er i LAR og mottar substitusjonsbehandling, enten med metadon eller buprenorfin. Flere faglige instanser har vært kritiske til praksisen med å trappe opp gravide LAR-pasienter. Barnelegeforeningen skrev til Helsedirektoratet og Barneombudet følgende

Om LAR-barna Read More »

Narkotikaprogram -et valg om behandling fremfor fengsel

Med bred politisk støtte er narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) en nasjonal realitet. SV og Venstre foreslo nasjonal implementering av programmet i sitt forslag om «en human narkotikapolitikk». De fleste brukerorganisasjonene glimret med sitt fravær på høringen. Den foreslåtte opptrappingsplanen for rusfeltet for de neste fem årene vil utvide narkotikaprogrammet slik at alle i målgruppen vil

Narkotikaprogram -et valg om behandling fremfor fengsel Read More »

Man skal hjelpe LAR-pasienter som vil slutte med opiater

Innlegget var på trykk i Adressa.no 20.01.2016 Den rådende praksisen om å «holde folk fast i LAR», også når de ikke vil det selv, har blitt utfordret i det offentlige ordskiftet. Manglende tilbud til LAR-pasienter som vil slutte med metadon har vært gjenstand for kritikk. Det samme gjelder følgelig direktoratet sin retningslinje for LAR. Seniorrådgiver

Man skal hjelpe LAR-pasienter som vil slutte med opiater Read More »