Rio

Blogg

KrF ønsker å fjerne vernet brukerne har mot maktmisbruk

Uttalelse fra daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen

Kristelig Folkeparti har fremmet Representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging 

RIO tar avstand fra Kristelig Folkeparti sitt ønske om å gi politiet adgang til å bruke tvangsmidler som Riksadvokaten har presisert at er uforholdsmessige, ikke føler relevant etterforskningsmål og er ulovlige.

Jeg reagerer på at KrF ønsker å frata brukerne det vernet de omsider har fått mot myndighetenes maktmisbruk.

RIO er uenige i KrFs idé om at straff eller trussel om straff er hjelp for personer med rusutfordringer.

Jeg synes det er synd at KrF ser på rusavhengige som personer uten kapasitet for å tenke, ta ansvar eller bestemme selv om de vil ha helsehjelp, og om de har behov for dette.

RIO er uenige i tanken om at (ulovlig) tvangsmiddelbruk er rusforebyggende for sårbar ungdom. Vi tror straff og trusler om straff er skadelig for disse ungdommene. Og vi mener det sender et svært alvorlig signal at avdekkingen av politiets lovbrudd mot brukerne skal belønnes med at de får fortsette med dette.

Jeg skulle ønske at KrF tok kontakt med brukerorganisasjonene før de fremmer forslag som vil være svært inngripende i våre medlemmers liv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *