Rio

Blogg

En uholdbar situasjon for sivilsamfunnet på rusfeltet.

Hentet fra daglig leder Kenneth Arctander sin Facebookprofil.

Samtidig som regjeringen avholder et møte for å få innspill fra alle organisasjonene til sin forebyggings- og behandlingsform der våre synspunkt på avkriminalisering uansett blir gjort uvesentlig, blir organisasjonene skvist økonomisk.

Organisasjoner som har vært viktige for å sette lys på diskriminering av brukerne, og i kampen for en ruspolitikk som er kunnskapsbasert og forankret i menneskerettighetene.

Samtidig som jeg mener regjeringen har forbedringspotensialer når det kommer til inkludering av sivilsamfunnet, og at de setter seg selv urimelig høyt over brukerorganisasjonene, tror jeg ikke de har til hensikt å ødelegge oss og en stor del av feltet.

Men det er det som skjer akkurat nå og regjeringen foretar seg ingenting.

Ruspolitiske organisasjoner og brukerorganisasjoner mottar driftstilskudd en gang i året fra Helsedirektoratet etter søknad om tilskudd under Kapittel 765 i Statsbudsjettet. Organisasjonene utarbeider budsjettene sine, men får ikke anledning til å søke før i februar samme år som vi skal motta tilskudd. Dette er i seg selv problematisk i og med at de tildelte midlene skal benyttes fra 1. januar og ut desember. Alle kostnader regnskapsføres på det regnskapsåret.

I dag er det 18. mai. Det betyr at vi snart er et halv år inn i 2022. Brukerorganisasjonene, Preventio og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon (begge paraplyorganisasjoner) har enda ikke fått innvilget driftstilskuddene sine.

Flere små organisasjoner vurderer nå å permittere ansatte og aktiviteter blir avlyst. Her mener jeg helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol må rydde opp umiddelbart.

I fremtiden bør følgende endringer skje dersom Arbeiderpartiet mener alvorlig med trygg økonomisk styring på rusfeltet:

-Brukerorganisasjoner og ruspolitiske organisasjoner innvilges tilskudd for tre år om gangen der tildelingene indeksreguleres pga. at endrede kostnader (lønnsoppgjør, økte energiutgifter, økt pris ifm. reiser osv.) gjør flate tilskudd til kutt i realiteten.

-Søknadsfristen kan settes i mars/april året før første året av de tre kommende årene.

-De årlige utbetalingene skjer automatisk etter regnskapsrapportering innenfor treårsperioden.

-Paraplyorganisasjonene Preventio og Fagrådet øremerkes i statsbudsjettet sånn at de oppnår likebehandling med Actis (som i dag får ca. 18 millioner kroner uten å kunne vise til tilsvarende mer aktivitet eller flere medlemsorganisasjoner) og ikke konkurrerer med brukerorganisasjonene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *