Rio

Blogg

Kreativ Recovery, et prosjekt for unge voksne

Denne måneden starter RIO opp med ett nytt prosjekt i Kristiansand for unge voksne mellom 16 og 25 år. Prosjektleder er Stephanie Dahl og hun samarbeider med Arne Vilhelm Tellefsen.

Kontaktinformasjon på Stephanie Dahl: stephanie.dahl@rio.no og 40463077.

Prosjektet skal skape et tilbud sammen med deltakerne som gir rom for en utvikling både faglig og personlig. Ved å bruke kunstneriske arbeidsmåter kan vi nå frem til målgrupper med et problematisk forhold til utdanning, arbeid og tilknytning.

Kunst kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser. Kunst er alle menneskelagde uttrykk for følelser, tanker og ideer i en sansbar, symbolladet form. Vi er derfor ikke låst til en enkelt retning, men har mulighet til flere prosjekter innen gatekunst, teater, dikt, film, foto, maleri på lerret og mer.

Gjennom å begynne eller fortsette med ordinær skolegang eller studiekompetanse, eller prøve ut arbeid og aktiviteter, vil vi være med å bygge en solid grunnmur som kan bidra til å forberede deltakere for hverdagen. Aktiviteter og moro er viktig for å få motivasjon og mening i en ellers krevende rehabiliteringsprosess. Vi bruker en blanding av erfaringsbasert og faglig kompetanse. Vi vil også benytte metoder som egenkraftmobilisering, likemannsarbeid og hjelp til selvhjelp.

Undervisningsopplegget er tilpasset deltakernes behov og ønsker gjennom individuell plan og oppfølging. Vi bygger opp under den enkeltes ressurser med fokus på egenkraftmobilisering. Tid og rom er en forutsetning for å tilegne seg kunnskaper, bygge ferdigheter, bli kjent med seg selv.

Dette prosjektet kan bidra til personlig vekst og skape nye muligheter for dem som ikke har funnet dette i andre livssituasjoner. Vi er overbevist om at et nettverk av ulike ressurser som fungerer i en flat struktur kan bygge opp rundt den enkeltes følelse av mestring og tilhørighet. Prosjektet vil være et bindeledd og en koordinator mellom ulike hjelpeinstanser, aktuelle organisasjoner og arbeidspraksis.

Ukeplanen kan bestå av blant annet:

-tilrettelagt undervisning, skolehverdag og leksehjelp
-utprøving i ulike typer arbeid i bedrift
-forskjellige typer kurs som for eksempel lift- og stillas kurs eller photoshop-kurs
-felles eller individuelle kunstprosjekter
-å være medhjelpere til nasjonale eller internasjonale kunstneres prosjekter.
-mestringsturer
-nettverksbygging både sosialt og i arbeidssammenheng
-fritidsaktiviteter som klatring, padling og thaiboksing.

Vi vil være tilretteleggere og supplere der det mangler tilbud. Dette vil være skreddersydd for hver enkelt deltaker etter behov og ønske.

Kunstner, Arne Vilhelm Tellefsen

Stephanie er under utdanning innen sykepleie på UiA og jobber i enhet for livsmestring i Vennesla kommune. Hun har fagbrev i trevare- og bygginnredningsfaget og praksis fra arbeid som frivillig på store og små kunstproduksjoner. Hun har vært ansatt som arbeidsleder med brukererfaring i arbeid med rehabilitering innen rus og psykiatri i flere år, samt som arbeidsleder i arbeid med psykisk utviklingshemmede.

Prosjektleder Stephanie Dahl

Arne har utdanning fra Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo i blant annet praktisk pedagogikk. Han har jobbet med miljøarbeid i barnevernet, som tekstforfatter i reklamebransjen og som lærer i videregående skole. Han er visuell kunstner og manusforfatter, og har vært sentral i å produsere andre kunstnere som i Kristiansand, med kunst i det offentlige rom. Se mer om prosjekter han jobber med nå her: www.deconform.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *