Rio

Blogg

Reagerer på Jan Bøhler sin forherligelse av straff.

En del konservative organisasjoner på rusfeltet, deriblant IOGT, Norsk Narkotikapolitiforening, Foreningen for en helhetlig ruspolitikk (FFHR) og flere, har startet en kampanje for å stanse rusreformen. I dag lastet de opp en video med Jan Bøhler som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han sier at rusreformen må stanses og tar dermed til orde for videre straffeforfølging av personer som bruker illegale rusmidler.

Etter et opprop fra flere bruker- og interesseorganisasjoner i 2016, fikk vi støttet fra Bent Høie oss som ville gjennomføre en avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler.

Dette var en viktig anerkjennelse av at straff er stigmatiserende og belastende og at personer som bruker illegale rusmidler burde møtes med dialog, omsorg, respekt og tilbud om kartlegging, oppfølging og behandling om de har behov for dette.

Det var gledelig at helse- og omsorgskomiteen på Stortinget støttet dette slik at Rusreformutvalget ble satt ned og kunne utrede og forberede gjennomrøingen av regjeringens varslede rusreform. NOU 2019:26 Rusreform -fra straff til hjelp ble overlevert den 19. desember. Helseministeren kalte dagen historisk.

Utvalget har foreslått en generell avkriminalisering av mindre mengder illegale rusmidler, og at personer som blir pågrepet med dette fremfor straff får et pliktig oppmøte hos en faglig instans i kommunen for informasjon, fraråding, og tilbud om kartlegging, oppfølging og hjelp. Bøhler hevder at dette er å svikte rusavhengige. Det er han som svikter rusavhengige der han ber om videre straffepraksis som innebærer bøter, gjeld, rulleblad, fengsel og kroppslige undersøkelser – kun for mindre mengder illegale rusmidler.

Dernest hevder han at utvalget har sviktet barn og unge og at det har vært foreslått at man skal ha lov til å ha på seg illegale rusmidler. Dette er bare galt. Politiet vil fortsatt ha en avdekkende funksjon, registrere og rapportere forholdet til kommunen. Personen vil deretter få et pliktig oppmøte hos en rådgivende enhet bestående av medisinskfaglig, sosialfaglig, psykologfaglig, barnevernsfaglig og erfaringskompetanse, for en individuelt tilrettelagt tilnærming.

Men det er Bøhler som svikter ungdom der han mener vi skal fortsette med en praksis der ungdom fra Oslo øst straffes tre ganger så mye som ungdom fra Oslo vest til tross for at sistnevnte bruker dobbelt så mye cannabis. Eller der ungdom med foreldre med lavere utdanning løper syv ganger høyere risiko for straff enn ungdom hvis foreldre har høyere utdanning. En politikk som legaliserer diskriminering, der personer fra lavere sosioøkonomiske sjikt får straff og rulleblad som er ment belastende og stigmatiserende, og som reduserer muligheter i utdanning og arbeidsliv senere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *