Uholdbart med stengte brukerrom

RIO er sterkt kritiske til at Oslo og Bergen har stengt brukerrommene sine under en pandemi.

Da landet gikk inn i beredskap på grunn av Korona, ble flere viktige tjenester for rusavhengige enten stengt eller redusert. Ruspasienter har blitt skrevet ut fra døgnebehandling i spesialisthelsetjenesten på grunn av omdisponering av medisinskfaglig personell.

Flere kommunale lavterskeltilbud har også blitt redusert eller stengt først på grunn av smitte, deretter for omdisponering av personell. Blant disse er brukerrommene (sprøyterommene) i Oslo og Bergen.

Brukerrommene er viktige tiltak for å forhindre overdoser og smitte.

Derfor er nedstengning av disse tjenestene uakseptabelt for RIO.

Vi forventer at politisk ledelse i kommunene gjør mer for å åpne brukerrommene. Videre må disse tjenestene bli definert som essensielle tjenester slik at ikke tungt rusavhengige lenger skal henvises til å injisere i gatene i sentrumsområdene.

Les sakene våre om dette i VG og Nettavisen, og følg oss på Facebook.

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss