David Rogne er ny regionsansvarlig i Midt-Norge

Vi gleder oss over denne ansettelsen som vil styrke RIO i Midt-Norge.

Rogne har vært frivillig i RIO i seks år. Han er godt kjent i Trondheim og har gode relasjoner til fylkesmannen, kommuner og spesialisthelsetjeneste. Han jobber også for tiden i Korus Midt-Norge, er mestringsveileder på lærings- og mestringssenteret ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin på St. Olavs Hospital. Der driver han også dagbehandling og underviser og leder gruppeterapi.

Vi gleder oss over denne ansettelsen og til det videre samarbeidet med David om å videreutvikle RIO i Midt-Norge.

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss