Posts

Den norske rusreformen tatt godt imot i FN

I dag arrangerte Norge en special event på Narkotikakommisjonen i FN, der helseminister Bent Høie presenterte bakgrunnen for den norske rusreformen. Den norske regjeringen ønsker å avkriminalisere bruk og besittelse av alle illegale rusmidler, og gå fra straff til hjelp, støtte og oppfølging. I panelet deltok Gilberto Gerra fra FN-kontoret for Narkotika, Alexis Godeel fra EMCDDA, Jamie Bridge fra Vienna NGO Committee on Drugs, Zaved Mahmood fra Høykommissæren for Menneskerettigheter, Cornelis de Joncheere fra Det Internasjonale Narkotikakontrollstyret, og Devora Kestrel fra Verdens Helseorganisasjon.

Til slutt presenterte lederen for Rusreformutvalget og førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, Runar Torgersen, Rusreformutvalgets innstilling og forslag til modell.

Tilbakemeldingene fra panelet var udelt positive. INCB fastholdt at rusreformen var i tråd med FN-konvensjonene og høykommissæren omtalte utvalgets forslag som “best practice” som burde deles med resten av verden. Dette plasserer den norske rusreformen trygt innenfor de internasjonalt aksepterte rammene for ruspolitiske endringer.

Nå avventer vi bare de norske politikerne sitt vedtak i Stortinget slik at vi omsider kan slutte å straffe brukere i Norge.

RIO melder seg ut av Actis

Styret i RIO har besluttet å melde organisasjonen ut av Actis. Bakgrunn for utmeldelsen er at vi opplever for stor politisk avstand mellom Actis og RIO. Dette har blitt tydelig i spørsmålet om avkriminalisering og rusreform, og hvilke hensyn vi vekter tyngst. Spørsmålet om straff og sanksjoner av rusbrukere er av prinsipielt viktig betydning for RIO, og vi ser ikke for oss hvordan vi skal være representert i Actis i denne saken.

Vi har gjennom vår tid som medlemsorganisasjon i Actis samarbeidet godt om politiske saker, som for eksempel krav om bedre ettervern til ruspasienter. Vi håper på fortsatt samarbeid med Actis i spørsmål der vi har sammenfallende interesser og syn.

 

Actis er for avkriminalisering

Actis -rusfeltets samarbeidsorgan har kunngjort at de er for avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler.  Actis er en av to store paraplyorganisasjoner på rusfeltet der Rio er medlem.

De skriver at: “Actis er for avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Vi er glad for at forbudet mot narkotika skal ligge fast.”. Vi har diskutert avkriminalisering med Actis og medlemsorganisasjoner i Actis flere ganger, og er glad for denne presiseringen av kongressvedtaket som Rio stemte for i år.

Vi håper Actis’ klargjøring kan føre til at Høyre og Arbeiderpartiet i større grad bruker begrepet avkriminalisering om reformen de jobber for. Vi håper også at Kristelig Folkeparti og FrP fremover fokuserer på innhold i reformen, fremfor å være imot.