Rio

Blogg

Den norske rusreformen tatt godt imot i FN

I dag arrangerte Norge en special event på Narkotikakommisjonen i FN, der helseminister Bent Høie presenterte bakgrunnen for den norske rusreformen. Den norske regjeringen ønsker å avkriminalisere bruk og besittelse av alle illegale rusmidler, og gå fra straff til hjelp, støtte og oppfølging. I panelet deltok Gilberto Gerra fra FN-kontoret for Narkotika, Alexis Godeel fra EMCDDA, Jamie Bridge fra Vienna NGO Committee on Drugs, Zaved Mahmood fra Høykommissæren for Menneskerettigheter, Cornelis de Joncheere fra Det Internasjonale Narkotikakontrollstyret, og Devora Kestrel fra Verdens Helseorganisasjon.

Til slutt presenterte lederen for Rusreformutvalget og førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, Runar Torgersen, Rusreformutvalgets innstilling og forslag til modell.

Tilbakemeldingene fra panelet var udelt positive. INCB fastholdt at rusreformen var i tråd med FN-konvensjonene og høykommissæren omtalte utvalgets forslag som “best practice” som burde deles med resten av verden. Dette plasserer den norske rusreformen trygt innenfor de internasjonalt aksepterte rammene for ruspolitiske endringer.

Nå avventer vi bare de norske politikerne sitt vedtak i Stortinget slik at vi omsider kan slutte å straffe brukere i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *