Den norske rusreformen tatt godt imot i FN

Nå som internasjonale politiske miljøer sier “look to Norway” avventer vi Stortingets vedtak.

I dag arrangerte Norge en special event på Narkotikakommisjonen i FN, der helseminister Bent Høie presenterte bakgrunnen for den norske rusreformen. Den norske regjeringen ønsker å avkriminalisere bruk og besittelse av alle illegale rusmidler, og gå fra straff til hjelp, støtte og oppfølging. I panelet deltok Gilberto Gerra fra FN-kontoret for Narkotika, Alexis Godeel fra EMCDDA, Jamie Bridge fra Vienna NGO Committee on Drugs, Zaved Mahmood fra Høykommissæren for Menneskerettigheter, Cornelis de Joncheere fra Det Internasjonale Narkotikakontrollstyret, og Devora Kestrel fra Verdens Helseorganisasjon.

Til slutt presenterte lederen for Rusreformutvalget og førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, Runar Torgersen, Rusreformutvalgets innstilling og forslag til modell.

Tilbakemeldingene fra panelet var udelt positive. INCB fastholdt at rusreformen var i tråd med FN-konvensjonene og høykommissæren omtalte utvalgets forslag som “best practice” som burde deles med resten av verden. Dette plasserer den norske rusreformen trygt innenfor de internasjonalt aksepterte rammene for ruspolitiske endringer.

Nå avventer vi bare de norske politikerne sitt vedtak i Stortinget slik at vi omsider kan slutte å straffe brukere i Norge.

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss