Actis er for avkriminalisering

Vi er fornøyd med Actis’ presisering av kongressvedtaket om avkriminalisering.

Actis -rusfeltets samarbeidsorgan har kunngjort at de er for avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler.  Actis er en av to store paraplyorganisasjoner på rusfeltet der Rio er medlem.

De skriver at: “Actis er for avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Vi er glad for at forbudet mot narkotika skal ligge fast.”. Vi har diskutert avkriminalisering med Actis og medlemsorganisasjoner i Actis flere ganger, og er glad for denne presiseringen av kongressvedtaket som Rio stemte for i år.

Vi håper Actis’ klargjøring kan føre til at Høyre og Arbeiderpartiet i større grad bruker begrepet avkriminalisering om reformen de jobber for. Vi håper også at Kristelig Folkeparti og FrP fremover fokuserer på innhold i reformen, fremfor å være imot.

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss