Arbeiderpartiet bør avkriminalisere rusbruk

En rekke gode innledere deltok på Arbeiderpartiet og FO sitt internseminar om rusreformen. Seminaret er en del av APs programarbeid.

Daglig leder i RIO var en av hovedinnlederne på Arbeiderpartiet og Fellesorganisasjonen (FO) sitt internseminar om den kommende rusreformen. Han gikk gjennom det empiriske grunnlaget for hvordan man si at straff påvirker bruk i befolkningen, og understreket at det ikke finnes grunnlag i forskningen for å hevde at rusreformen vil føre til mer bruk. Derfor bør vi slutte å straffe rusbrukere. Straff, sa han, er samfunnets sterkeste virkemiddel for å fordømme uønskede handlinger og må solid begrunnes. 

Han kritiserte også en del samfunnsdebattanter som han mener tar for lett på dette med straff og behandler straff kun som ett av flere virkemidler vi kan bruke for å styre befolkningens atferd. Slik kan vi ikke tenke om straff lenger. Straff er stigmatiserende og ment å være belastende og vanskelig for dem som blir straffet. Med rulleblad og gjeld begrenses samfunnsdeltakelsen. Og kriminaliseringen har legalisert diskriminering, noe vi kan se der Oslo-politiet bruker dobbel straff mot belastede personer i Oslo sentrum, eller der personer som anmelder en voldtekt heller får bot for bruk av cannabis.

Dessuten rammer straffen usosialt der ungdom fra Oslo Øst straffes tre ganger så mye som ungdom fra Oslo vest enda vestkantungdommen bruker dobbelt så mye cannabis. Ungdom som har foreldre med lavere utdanning løper også syv ganger høyere risiko for straff enn ungdom med foreldre med høyere utdanning. Derfor, konkluderte han, må Arbeiderpartiet gå inn for rusreformen og slutte å straffe arbeiderklassens barn.

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss