Varsler om utskrivinger på grunn av Korona

Vi tar varsler om flere ikke planlagte utskrivelser av ruspasienter på alvor og ber helsemyndighetene gjøre noe.

RIO har i dag fått varsler fra fagpersoner og brukere om at enkelte helseforetak har begynt å skrive ut ruspasienter fra langtids døgnbehandling for å omdisponere helsepersonell til å ta seg av korona-pasienter.

Vi har stor forståelse for at politikere og ledere i helsetjenesten må gjøre tøffe prioriteringer, og vi anerkjenner alvorligheten i denne krisen. Men det må løses på en bedre måte enn å skrive ut pasienter som er innlagt til døgnbehandling.

Det går an å dra nytte av frivilligheten, erfaringskonsulenter, og pasienter som har vært innlagt lenge. Ideelle institusjoner som har avtale med helseforetak kan også få beskjed om ta ekstra pasienter i en periode.

Med den overhengende tilbakefallsfaren risikerer disse pasientene å bli smittet, og vi risikerer at de smitter andre sårbare personer. Dessuten er overdose- og selvmordsfaren høy ved slike ikke planlagte utskrivelser.

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss