RIO har blitt medlemsorganisasjon

RIO har vedtatt både fulle medlemskap og støttemedlemskap, og imøteser flere engasjerte personer asom kan styrke organisasjonen vår.

Den 13. februar 2020, vedtok RIOs årsmøte nye vedtekter som gjør RIO til en medlemsorganisasjon med fulle medlemskap og støttemedlemskap. 

Fullt medlemskap i RIO er gyldig så lenge følgende kriterier er oppfylt:

  • Man støtter RIOs formålsparagraf
  • Man har aktivt meldt seg inn og fått dette bekreftet av daglig leder eller RIOs lokale representant, som melder dette videre til daglig leder
  • Man har brukererfaring
  • Man har betalt årskontingent som fastsettes av årsmøtet
  • Man er ansatt eller frivillig i Rio

 

Støttemedlemskap

Alle kan melde seg inn i RIO som støttemedlem. Kontingent for støttemedlemskap fastsettes av årsmøtet. Støttemedlemskap krever ikke brukererfaring. Dette medfører talerett, men ikke stemmerett på årsmøtet

 

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss