Rio

Blogg

RIO vil ikke ha noen sanksjoner i rusreformen

På årsmøtet den 13. februar, vedtok RIO en ruspolitisk plattform der rusreformen omtales spesifikt.

I plattformen kan vi lese følgende:

Årlig straffeforfølges ca. 7000 personer for bruk og besittelse til eget bruk av rusmidler. Flere brukere har derfor dårlige erfaringer med politiet, lav grad av tillit til systemet, økonomiske utfordringer og er oppført i strafferegisteret. Dette må anses som en stigmatisering fra myndighetenes side. Derfor gikk brukerorganisasjonene i 2016 ut og ba regjeringen om å avkriminalisere bruk og besittelse til eget bruk, og se til Portugal og deres erfaringer med dette. Rio mener at en rusreform er på høy tid og at den skal oppleves som reell og av høy kvalitet.

RIO vil jobbe for

  • Avkriminalisering av besittelse av illegale rusmidler til eget bruk
  • At personer får individuelle tilbud i rusreformen
  • At forebyggingsperspektivet og skadereduksjonsperspektivet ivaretas i rusreformen
  • At rusreformen bør innebære en opptrapping av tiltaksapparatet
  • At rusreformen innebærer tydelig kommunikasjon om innhold, særlig mot unge
  • At strafferettslige sanksjoner ikke erstattes av sivilrettslige sanksjoner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *