Rio

Blog

RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

RIO hadde den 19.08.2020 et ekstraordinært årsmøte med én sak på agendaen: navneskifte!

Styret besluttet at det var ønskelig med å skifte til et mer tidsmessig navn på organisasjonen. Forslaget var:

RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.

Med internasjonalt navn:

RIO – a Norwegian users’ association in field of alcohol and drugs. 

Navneskiftet ble enstemmig vedtatt og RIO heter nå RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.

Leave a Comment

Your email address will not be published.