Entries by

Fagrådets ruspolitiske pris til Kenneth Arctander og Arild Knutsen

Foto: Morten Lauveng Jørgensen Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2020 gikk til daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, og daglig leder i Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen. Fagrådet la vekt på langsiktig rettighetsarbeid for personer med rusproblemer for begge to. Knutsen har kjempet for bedre skadereduserende tjenester, avkriminalisering og regulering […]

RIO lykkes med å innføre integrert ettervern

Nå er Helse Nord på vei til å levere på integrert ettervern som RIO har jobbet systematisk med å få innført. Vi jobbet med regjeringen for å få dette til. Når vi ikke lyktes der, vendte vi oss til opposisjonen på Stortinget. Vi var fornøyd med at et AP-ledet stortingsflertall ville sikre at institusjoner skulle […]

Bidra til Stig Haugruds begravelse

Vår kjære Stig Haugrud har gått bort. Stig var en svært engasjert frivillig i RIO i en lang periode. Han har bidratt masse til brukermedvirkning. Familien hans ønsker at man fremfor å gi blomster, bidrar til en spleis som er med og finansierer begravelsen hans. RIO minnes Stig for den fine mannen han var. Vi […]

RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

RIO hadde den 19.08.2020 et ekstraordinært årsmøte med én sak på agendaen: navneskifte! Styret besluttet at det var ønskelig med å skifte til et mer tidsmessig navn på organisasjonen. Forslaget var: RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. Med internasjonalt navn: RIO – a Norwegian users’ association in field of alcohol and drugs.  Navneskiftet ble enstemmig vedtatt og RIO heter nå […]