Anne-Pia Lystrup

Psykisk helse og rusklinikken kan miste 18,7 årsverk ved Nordlandssykehuset

RIO er meget bekymret over at at Nordlandssykehuset styrer mot en nedbemanning på 257 årsverk. Psykisk helse og rusklinikken kan miste 18,7 årsverk. I somatikken vurderes nedtak av en hel av to stillinger i Preste- og samtaletjenesten. Vi i RIO er bekymret for at begge disse forslagene er nedbemanning som rammer vår pasientgruppe hardt. Årsaken […]

Psykisk helse og rusklinikken kan miste 18,7 årsverk ved Nordlandssykehuset Read More »

Isolasjonshotell i Bergen

Viktig informasjon til innbyggerne i Bergen! Det er etablert et byomfattende isolasjonshotell for rusavhengige som er Covid 19-smittet og bostedsløse ved Hordaheimen hotell i sentrum. Tilbudet åpnet 7. januar 2022. Målgruppen for tilbudet er rusavhengige med påvist Covid 19, som er bostedsløse og derfor ikke har egnet sted for isolasjon. Det er lege knyttet til

Isolasjonshotell i Bergen Read More »

Politiets spesialenhet skal møte RIO

Daglig leder i RIO spurte hvorfor sjefen for Spesialenheten for politisaker Terje Nybøe, ble holdt orientert på sin private epostadresse om tidligere riksadvokat, Tor Aksel Busch, sitt arbeid med å stanse Solberg-regjeringens rusreform. Hvorfor ble du holdt orientert på din private e-post adresse av tidligere riksadvokat TA BUsch om hans samarbeid med Jan Bøhler og

Politiets spesialenhet skal møte RIO Read More »

RIO forventer en grundig gjennomgang av pasientutskrivinger under pandemien

RIO varslet allerede 13. mars om farene ved å skrive ut ruspasienter på grunn av koronatiltak, men opplevde ikke å bli hørt. VG avslørte i helgen at minst 77 pasienter ble skrevet ut fra ulike tiltak mot sin vilje. Flere av pasientene og deres pårørende kontaktet oss for å melde sin bekymring, noe vi brakte

RIO forventer en grundig gjennomgang av pasientutskrivinger under pandemien Read More »