Anne-Pia Lystrup

Seminar om særlige utfordringer knyttet til etniske minoriteter på rusfeltet

I høst arrangerte RIO sitt første seminar i Bergen om utfordringene knyttet til etniske minoriteter på rusfeltet. Nå kan du se seminaret på vår Youtube-kanal! Da RIO i 2020 lanserte «RIO-Rapporten om minoriteter på rusfeltet», kom det frem at det er et stort behov for mer kunnskap om etniske minoriteter med rusutfordringer. RIO ønsker å […]

Seminar om særlige utfordringer knyttet til etniske minoriteter på rusfeltet Read More »

RIO på Fyll Dagene i Bergen

Møt RIO på årets Fyll Dagene-messe i Bergen   Fyll Dagene er en recovery- og aktivitetsmesse for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, for pårørende og andre interesserte.. På messen vil du kunne få en oversikt over hvilke aktivitetstilbud som finnes til denne målgruppen. Lurer du på hva RIO jobber for, eller kanskje

RIO på Fyll Dagene i Bergen Read More »

Siv og Petter Påskehare på Kafé X

Mandag 4.april fikk Kafé X besøk av Påskeharene Petter Nyquist (også kjent som Petter Uteligger) og Siv Løvland (fra brukerorganisasjonen proLAR-nett, også kjent fra TV2-programmet «Petter Uteligger: Fra gata til Nordkapp»). Med seg hadde de 400 påskeegg som de ansatte og frivillige på kaféen skal dele ut til offentlige, kommunale og private tilbud for rusmiddelbrukere

Siv og Petter Påskehare på Kafé X Read More »

Ovenpå i Bodø fikk overraskende besøk før påske!

Petter Nyquist (også kjent som Petter Uteligger) og Siv Løvland (fra brukerorganisasjonen proLAR-nett, også kjent fra TV2-programmet «Petter Uteligger: Fra gata til Nordkapp)) er i disse dager på en Norgesturné, hvor de deler ut påskeegg til rusavhengige og deres pårørende. Kitt-Anne Hansen, prosjektleder for Ovenpå – en rusfri møteplass i Bodø, fikk en telefon fra

Ovenpå i Bodø fikk overraskende besøk før påske! Read More »

Endelig skal folk i aktiv rus få tilbud om krisesenter i hele landet!

RIO følger opp det lovpålagte vedtaket om at absolutt alle, også mennesker i aktiv rus, skal få tilbud om plass på krisesenter når de har behov for det. Mandag 21.03.22 var rådgiver i RIO, Eva Pay, foredragsholder da Sarpsborg kommunes krisesenter arrangerte fagdag for sine ansatte i forbindelse med utbyggingen av dette tilbudet. Jeg mener

Endelig skal folk i aktiv rus få tilbud om krisesenter i hele landet! Read More »

Møte mellom minoritetspolitisk rådgiver i RIO og generalsekretær i Preventio

Minoritetspolitisk rådgiver i RIO, Mohammed Hersi, og Generalsekretær i Preventio, Farid Shariati, har begge et stort engasjement for minoriteter på rusfeltet. Shariati ble nylig ansatt som Generalsekretær i den nye progressive paraplyorganisasjonen Preventio, hvor RIO er medlemsorganisasjon. Hersi har vært med på å løfte utfordringene minoriteter med rus- og psykisk helseutfordringer møter i kontakt med

Møte mellom minoritetspolitisk rådgiver i RIO og generalsekretær i Preventio Read More »

Kafé X fikk 10.000 kroner i gave fra vaksinepensjonistene

Vaksinepensjonistene ble kåret til Årets tromsøværing 2021, men pengegaven på 10.000 kroner ga de videre til Kafé X. – Vi ønsket å gi pengene til et veldedig gjøremål lokalt, sier May Elin Sømhovd, leder for vaksinesenteret. Daglig leder, Nina Rossing, mottok gaven sammen med kaféansatt og brukerrepresentant Annika Pedersen,  fra Vaksinepensjonistene May Nyan, Erik Mortensen

Kafé X fikk 10.000 kroner i gave fra vaksinepensjonistene Read More »

Nytt styre i RIO Bergen

februar ble det avholdt årsmøte for RIO Bergen, på Batteriet i Bergen. Innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt, og består av: Styreleder: Cathrine Frederich Nestleder: André Nilsen Medlemmer: Yusuf Abdulle, Lena Jordan, Maryam Tayyab og Rebekka Lossius Varamedlemmer: Per Halfdan Nilsen og Anniken Haukanes Vi er veldig fornøyde med å ha rekruttert et styre

Nytt styre i RIO Bergen Read More »

RIO Bergen søker nye styremedlemmer

Ønsker du å være med å påvirke rusfeltet lokalt i Bergen? RIOs lokallag i Bergen ser etter engasjerte styre- og varamedlemmer. Vi ønsker medlemmer med brukererfaring, men også personer med ekstern tilknytning. Vi etterstreber kjønnsbalanse og minoritetsrepresentasjon. Lokallagsstyret skal representere RIO Bergen utad, og har ansvaret for at lokallaget blir forvaltet forsvarlig i henhold til

RIO Bergen søker nye styremedlemmer Read More »

«Bedre i lag» – Digitalt seminar 23.02.22- 24.02.22

«Bedre i lag» – Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv! Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer kommuner, brukermiljø, spesialisthelsetjeneste og NAV i Finnmark til seminaret Bedre i lag. Målet med seminaret er å bidra til at kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV lokalt, sammen med fastlegene og brukermiljøene, utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter

«Bedre i lag» – Digitalt seminar 23.02.22- 24.02.22 Read More »