Rio

Blogg

Seminar om særlige utfordringer knyttet til etniske minoriteter på rusfeltet

I høst arrangerte RIO sitt første seminar i Bergen om utfordringene knyttet til etniske minoriteter på rusfeltet. Nå kan du se seminaret på vår Youtube-kanal!

Da RIO i 2020 lanserte «RIO-Rapporten om minoriteter på rusfeltet», kom det frem at det er et stort behov for mer kunnskap om etniske minoriteter med rusutfordringer. RIO ønsker å bidra til å heve kompetansen rundt dette temaet, og inviterte derfor til seminar om de særlige utfordringene knyttet til etniske minoriteter på rusfeltet.

Første foredragsholder var Moses Deyegbe Kuvoame. Han har en doktorgrad i kriminologi og er førsteamanuensis ved universitetet i Sørøst-Norge. Han er leder for CampCom, som jobber med minoritetsungdom i Oslo Øst, og har jobbet mange år i Uteseksjonen. Han har forsket på marginalisert minoritetsungdom i åpne rusmiljøer i Oslo, og hans innlegg handler om nettopp denne gruppen – hvem er de og hva er deres behov?

Se Moses Deyegbe Kuvoame sitt innlegg om marginalisert etnisk minoritetsungdom i rusmiljøer: Hvem er de, og hva er deres behov? her:

RIOs minoritetspolitiske rådgiver, Mohammed Hersi, kom alene til Norge da han var 14 år og er godt kjent med hvilke utfordringer etniske minoriteter møter på rusfeltet i Norge i dag. På seminaret hadde Mohammed et innlegg om hvordan vi kan møte mennesker fra en annen kultur på en bedre måte, for å kunne skape et mer inkluderende helsetilbud til dem som har rusutfordringer.

Se Mohammed Hersi sitt innlegg om inkluderende helsehjelp her:

Nooshin Zaery er medlem i Erfaringspanelet for rus og psykisk helse i Helse Bergen. Hun har lang erfaring fra frivillig arbeid i organisasjoner som fokuserer på integrering, inkludering og kvinners rettigheter. I sitt innlegg gikk hun inn i hvilke utfordringer minoritetskvinner med psykiske helseutfordringer møter, både i systemet og på hjemmefronten.

Se Nooshin Zaery sitt innlegg om hvordan er det å være minoritetskvinne og ha utfordringer knyttet til psykisk helse her:

Vi avsluttet seminaret med en panelsamtale om utfordringsbildet knyttet til etniske minoriteter på rusfeltet, og hvordan vi kan hjelpe denne gruppen på en bedre måte. I panelet satt Mohammed Hersi fra RIO, Nooshin Zaery fra Erfaringspanelet, Camilla Fjærstad fra Utekontakten, Christen Dørum fra Senter for migrasjonshelse og Elisabeth Smørås Larsen fra Avdeling for rusmedisin.

Se panelsamtalen her:

 

Se seminaret i sin helhet her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *