Rio

Blogg

Endelig skal folk i aktiv rus få tilbud om krisesenter i hele landet!

RIO følger opp det lovpålagte vedtaket om at absolutt alle, også mennesker i aktiv rus, skal få tilbud om plass på krisesenter når de har behov for det.

Mandag 21.03.22 var rådgiver i RIO, Eva Pay, foredragsholder da Sarpsborg kommunes krisesenter arrangerte fagdag for sine ansatte i forbindelse med utbyggingen av dette tilbudet.

Jeg mener det er på høy tid at krisesentrene landet rundt nå får på plass dette tilbudet. Alle mennesker har lik rett til vern mot vold, og trusler om vold. Det vi vet er at forekomsten av ulike former for vold er mye høyere blant folk, spesielt kvinner, som lever i aktiv rus. Vi vet også at disse menneskene mangler et reelt tilbud som ivaretar dem på en god måte, sier Pay.

Det er dessverre mange som opplever å bli møtt med lukket dør på krisesentrene i dag. Hvis de i det hele tatt vet om at det tilbudet eksisterer.

Terskelen for å oppsøke et krisesenter er høy for de det gjelder, og Pay mener det er noen viktige komponenter som må på plass for å gi et godt tilbud til dem. Tverrfaglighet er en av dem. Men hun håper på å få flere henvendelser fra krisesentre som nå er i gang med å bygge ut tilbudet slik at det favner de mest sårbare.

Det er ikke nok å åpne dørene for de menneskene tilbudet nå skal nå frem til. Det er mange ting som er unike for denne gruppen mennesker, som tjenesten må ha kunnskap om. Rus, vold og traumer er bare noen av temaene jeg går i dybden på når jeg forsøker å bidra med min kunnskap, erfaring og kompetanse i utformingen av tilbudene. Jeg håper flere krisesentre tar kontakt med RIO i tiden fremover, slik at de kan sikre brukermedvirkning i alle ledd av planleggingen og utformingen av denne delen av tjenestetilbudet. Jeg stiller opp med glede, sier Pay med et smil.

Ta kontakt med Eva på e-post: eva.pay@rio.no, eller mobil 414 19 643 hvis du har spørsmål, eller ønsker å høre mer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *