Rio

Blogg

Politiets spesialenhet skal møte RIO

Daglig leder i RIO spurte hvorfor sjefen for Spesialenheten for politisaker Terje Nybøe, ble holdt orientert på sin private epostadresse om tidligere riksadvokat, Tor Aksel Busch, sitt arbeid med å stanse Solberg-regjeringens rusreform.

I tweeten delte han eposter som har vært publisert i forbindelse med innsynsbegjæringer  (1,2)., og som har florert på #NarkoTwitter siden i våres.

I e-postene fremgår det at på oppfordring fra Jan Bøhler (SP), så skisserer Busch en modell for fortsatt straff mot brukerne der «tungt rusavhengige» skal kunne unngå straff etter at politiet har etterforsket og funnet at de er rusavhengige.

E-posten fra Busch ble sendt videre til lederen for lovavdelingen i Justisdepartementet, NNPF-lederen Jan Erik Bresil, og Spesialenhetens leder Terje Nybøe, til hans private e-post adresse. Dette mener vi at er problematisk i og med at Spesialenheten er en viktig kontrollmekanisme for politiet, i tillegg til Politidirektoratet og domstolene. Vi opplever lav tillit til Spesialenheten blant våre målgrupper siden erfaringene er at de henlegger saker der politiets maktmisbruk blir tatt opp. Busch sin modell er nå regjeringspartienes politikk, og er omtalt som et angrep på det likhetsidealet som rettsstaten vår er bygget på av ledende strafferettsjurister.

Videre spurte Arctander om Nybøe ser at det er uheldig at man kan stille spørsmål ved Spesialenhetens uavhengighet.

Nybøe svarte med at hans korrespondanse med T.A. Busch handlet om hans interesse for rettslige spørsmål om rus, og ba om å bli invitert på et møte med RIO for å informere om Spesialenheten.

RIO ser positivt på denne invitasjonen fra Nybøe og Arctander har sagt han vil invitere til et møte etter nyttår. I en lengre post på Facebook etterlyste Arctander engasjement fra justispolitikere på Stortinget i denne saken. Han ba de stille spørsmål til justisministeren om vi kan ha tillit til at spesialenheten er uavhengig, og samtidig be om en redegjørelse for hvorfor Nybøe ble holdt orientert privat. Han ba også om at de ber justisministeren fastslå hvorvidt offentlighetsloven også inkluderer innsyn i korrespondanse som overlapper med den offentlige stillingen man har, selv om man bruker privat e-postadresse. Stortingsrepresentant for MDG, Kristoffer Robin Haug, svarte at han og MDG er på saken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *