Rio

Blogg

Isolasjonshotell i Bergen

Viktig informasjon til innbyggerne i Bergen!

Det er etablert et byomfattende isolasjonshotell for rusavhengige som er Covid 19-smittet og bostedsløse ved Hordaheimen hotell i sentrum.

Tilbudet åpnet 7. januar 2022.

Målgruppen for tilbudet er rusavhengige med påvist Covid 19, som er bostedsløse og derfor ikke har egnet sted for isolasjon.

Det er lege knyttet til isolasjonshotellet. Lege har noe stedlig tilstedeværelse og noe bakvaktfunksjon.

Legen har i samarbeid med Avdeling for rusmedisin (AFR) ansvar for å vurdere og foreskrive Substitusjonsmedisin.

Helsepersonell fra kommunen observerer symptomer på Covid 19 og måler temperatur, oksygenmetning og puls.

Tilbud til beboerne:

 • Eget rom med WC og bad og TV
 • Tilgang til WiFi
 • Tre måltid; frokost, lunsj og middag
 • Mulighet for å røyke på avgrenset område
 • Substitusjonsmedisinering etter vurdering fra lege og Avdeling for rusmedisin (AFR)
 • Måling av temperatur/feber, oksygenmetning, puls
 • Observasjon av symptomer på covid 19 og vurdering av behov for helsehjelp fra Bergen legevakt/spesialisthelsetjenesten.

Alle henvendelser om plass gjøres direkte til Isolasjonshotellets vakttelefon 945 07 849

 • Inntak gjøres primært alle dager mellom kl. 10.00 og kl. 19.00
 • Mellom kl. 20.00 og 22.00 kan brukere som avvises for akuttseng i Bakkegaten bo- og omsorgssenter tilbys plass etter vurdering.

Bergen kommune v/Etat for sosiale tjenester vil ha personale tilstede alle dager, som tilbyr samtaler og koordinerer eventuelt behov for hjelp fra andre tjenester.

Hotellpersonalet har ansvar for matservering og renhold.

Ansatte i Etat for sosiale tjenester vil være tilstede alle dager fra kl. 08.00 til kl. 20.00;

 • En ansatt fra sosiale botjenester er stedlig ansvarlig med koordineringsansvar og er kontaktperson inn mot hotellet og andre instanser i kommunen som legevakt og NAV.
 • En ansatt fra Sosiale botjenester
 • Tre ansatte fra NAV sosialtjenesten

Alle har erfaring fra arbeid med rusavhengige.

Det skal være en Covid-vakt tilstede 24 timer i døgnet alle dager, som har ansvar for vakthold og sikkerhet. Det vil i tillegg være en ekstra covid-vakt tilstede fra kl. 20.00 – 08.00.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *