RIO inn i sentrumssamarbeidet

Hver tirsdag er Heidi å treffe på Prindsen mottakssenter mellom kl 09.00 – 15.00.

I fjor arrangerte RIO, proLAR og andre en aksjon i Oslo sentrum vi kalte “Bortvist Oslo”, inspirert etter FHN sin aksjon i Bergen.

Siden har noen av våre, med Heidi Hansen i spissen, arbeidet målrettet med å få RIO etablert blant de ulike tjenestene i Oslo sentrum.Dette har lykkes. RIO er nå med i sentrumssamarbeidet.

Spesiell takk til Heidi Hansen som nå er å finne på Prindsen mottakssenter hver tirsdag
mellom kl 09.00 – 15.00. Hun kan nåes på telefon 91642030

Heidi vil tilby følgende:
• Øreakupunktur, som kan bidra til
• Mindre stress
• Mindre angst
• Mindre russug
• Dempe hodepine
• Få ro
• Samtale
• Kartlegge og sortere din situasjon
• Følge til andre hjelpeinstanser som f.eks lege, nav etc.

Hver tirsdag er Heidi å treffe på Prindsen mottakssenter mellom kl 09.00 – 15.00.
Hun kan nåes på telefon 91642030

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss