Rio

Blogg

RIO i Hammerfest

Den 10. oktober arrangerte Hammerfest kommune og RIO en fagdag om rus og psykisk helse.  Dagen begynte med to timer med innledninger fra RIO i kommunestyresalen for kultur- omsorg og undervisningsutvalget.

Først ut var informasjonsansvarlig i RIO, Kenneth Arctander, som snakket om hvordan kommune og stat best kan legge til rette for å møte rusavhengige. Han pekte på på integrering av tjenester, fra skadereduserende tiltak til rehabilitering med varig rusfrihet som mål. Varige gode relasjoner må stå i front når man tenker behandling av en gruppe som ofte karakteriseres av brutte og svake relasjoner.

Asbjørn Larsen fra RIO holdt deretter et innlegg om pakkeforløp og hva dette ville kunne bety for personer med rusavhengighet. I det store og det hele er pakkeforløp et viktig bidrag i og med at det gir en del rettigheter og legger til rette for involvering av brukerne i prosessen med å få den behandlingen man trenger. Larsen mente at spesialisthelsetjenesten ikke burde godta å skrive ut pasienter med mindre det foreligger et tilbud om meningsfull aktivitet og trygg bolig.

Begge innlederne snakket om viktigheten av integrerte ettervern.

Deretter fulgte en workshop sammen med Hammerfest kommune der kriminalomsorgen, Husbanken, rus- og psykiatritjenesten, NAV, VGS, Marinord, og støttekontaktkoordinator, fag- og forvaltning, Pasientombudet, ergo/fysioterapitjenesten, Gym1, Arbeiderpartiet og LMS var representert. Workshopen handlet om tiltaksutvikling for Hammerfest. Her deltok også personen som har bidratt sterkt til arrangeringen av dagen, Tom-Kristian Tommen Hermo fra RIO. Jan Tore Rasvik (RIO) var også med. I workshopen tok RIO til orde for at Hammerfest kommune etablerer halvveishus for personer som kommer ut av døgnbehandling eller fengsel, slik at de har et trygt og bra sted å bo etter utskrivelse.

Vi har trua på Hammerfest kommune og stiller oss til disposisjon for å utvikle tiltaksapparatet deres til det beste for brukerne. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *