Rio

Blogg

Burde ungdom straffes?

For tiden pågår det en debatt om regjeringens varslede rusreform som handler om avkriminalisering av bruk og innehav av illegale rusmidler til eget bruk. Rusreformutvalget har i tråd med mandatet de fikk fra regjeringen, foreslått avkriminalisering av illegale rusmidler og samtidig foreslått mengder for rusmidler som skal være regnet som straffefritt så lenge personen har dem på seg til eget bruk. Høringsfristen på NOU 2019:26 -Fra straff til hjelp, var opprinnelig satt til 2. april, men er nå utsatt til 15. mai.

I den pågående debatten tok Stavanger kommune nylig til orde for at det skulle være andre terskelverdier for ungdom enn for voksne. De har foreslått at ungdom skal gis straffefritak for innehav de også, men for mindre mengder enn for voksne. Dette betyr at det skal være lettere adgang til straff overfor ungdom enn voksne etter Stavanger kommunes modell. Vi er svært bekymret for hva en slik praksis vil føre til. Som vi vet straffes ungdom fra vanskeligere kår langt oftere en ungdom med et bedre utgangspunkt. Ungdom fra Oslo øst, straffes for eksempel tre ganger så mye som ungdom fra Oslo vest. Ungdom hvis foreldre har lavere utdanning, har syv ganger høyere risiko for straff enn ungdom der foreldrene har høyere utdanning. Straff medfører i slike narkotikasaker et rulleblad som vil kunne komme til å begrense disse ungdommenes deltagelse i yrkeslivet, utdanning og utenlandsreiser.

En fersk tvillingstudie viser også hvordan møter med justissektoren, fremfor å forebygge videre kriminalitet, øker sannsynligheten for mer kriminalitet og antisosial atferd.

Vi ber om at Stortinget og Regjeringen ikke følger disse anbefalingene som nå kommer fra enkelte kommuner om å behandle personer ulikt for loven, og straffe ungdom mer enn voksne. Vanligvis pleier ungdom å bli behandlet mindre strengt enn voksne og vi ser ingen grunn til at de skal være unntatt tilbud om hjelp og ikke straff i mindre narkotikasaker.

Se uttalelse fra daglig leder, Kenneth Arctander Johansen, i denne Facebook-videoen.


https://www.facebook.com/rusmisbrukernes/videos/236261907525778/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *