Be Filippinene stoppe utenomrettslige henrettelser

Last ned brevet her.

Til:

Erna Solberg, Statsminister.                                                                           31.07.2016

Bent Høie, Helseminister.

 

Kjære Statsminister Erna Solberg og Helseminister Bent Høie,

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ser med bekymring på situasjonen vedrørende utenomrettslige henrettelser av personer som enten omsetter eller er mistenkt for å omsette narkotika i Filippinene.

621 personer har blitt drept mellom 10. mai og 27. juli 2016 ifølge ABS CBN News. Så vidt man vet har henrettelsene blitt utført av politi eller uidentifiserte leiemordere. Den dramatiske økningen av daglige henrettelser er et direkte resultat av president Dutertes politikk som tar sikte på å eliminere narkotikaproblemet i Filippinene. Duterte har i sin valgkamp gjentatte ganger oppfordret politi og befolkning til å drepe personer mistenkt for omsetting av narkotika så vel som personer som bruker narkotika.

Vi ber om at norske myndigheter gjør en formell henvendelse til President Duterte, UNODC og INCB og ber om at Filippinene respekterer grunnleggende menneskerettigheter og forholder seg til internasjonalt aksepterte normer for hvordan vi håndterer narkotikaproblemer. Vi viser her til deres statsrådens uttalelser i FN under UNGASS om Norges motstand mot dødsstraff og gjennomgående fokus på å møte personer med rusproblemer med helsehjelp, og til UNGASSs sluttdokument[1] der det fastslås at man skal møte folk med narkotikaproblemer med helse- og sosialrettede tiltak og at man skal søke et proporsjonalt forhold mellom straff og forbrytelse.

Med vennlig hilsen,

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

[1] Se bl.a. pkt. 4. (b,o).