Rio

Blogg

Samarbeid om brukermedvirkning i russisk rusbehandling

I oktober arrangerte RIO og The Independent Narcologic Guild (ING) en konferanse i Moskva. Konferansen var del av et norsk-russisk samarbeidsprosjekt om å øke kunnskap om brukermedvirkning i Russland. Prosjektet bygger på den norske politikken om ‘Pasientens helsetjeneste’ og den russiske opptrappingsplanen ‘Strategi 2020’. Kenneth Arctander som til daglig er informasjonsanvarlig er prosjektleder. De øvrige medlemmene i arbeidsgruppen mellom organisasjonene er Virginie Debaere PhD  fra Universitetet i Ghent, Elvira Ikoeva fra ING, og Ruslan Isaev som er president for ING.

Vi hadde oversatt og gjort noen endringer på brukerundersøkelsene som Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomfører hvert år på norske rusinstitusjoner. Disse gjennomførte vi så på 100 ruspasienter fordelt på fire institusjoner i Moskva-området. Resultatene var for oss litt overraskende positive. Vi hadde også møter med brukerne på to av institusjonene og opplevde at de var så fornøyd som de ga uttrykk for i besvarelsene sine.  Uansett, vi skal for 2019 utvide til flere institusjoner og ta en gjennomgang for om vi har stilt de riktige spørsmålene. Samtidig når vi har diskutert dette med russiske fagpersoner, har de fortalt oss at brukere i Russland har veldig lave forventninger til rusbehandling, og forholdene utenfor behandling må tas med i betraktning i en vurdering av resultat på en brukerundersøkelse. 

Kenneth Arctander introduserer om pasientens helsetjeneste mens Elvira Ikoeva oversetter

Virginie Debaere legger frem resultatene fra brundersøkelsen mens Elvira Ikoeva oversetter
Ruslan Isaev innleder for ansatte og andre tilhørere.
Bente Røstad med et innlegg om alkoholisme. Elvira Ikoeva oversetter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *